Winnovatie - Innovatieplatform van de waterwereld

Bart Bergmans 03-09-2020
0 reacties

Waternet is op diverse gebieden volop bezig met innovatie. Omdat samenwerking hiervoor essentieel is, heeft Waternet zich aangesloten bij het platform Winnovatie, een initiatief van Het Waterschapshuis.

Projectleider

Bart Bergmans

Projectteam

Alice Fermont, Cynthia Schild, Otto Reinstra, Sarah Scholten

Externe partners

Het Waterschapshuis{https://www.hetwaterschapshuis.nl};

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Via dit platform kunnen waterorganisaties op een laagdrempelige manier innovatiekennis met elkaar uitwisselen. Verder kan het platform worden gebruikt om (innovatieve) ideeën voor specifieke uitdagingen bij elkaar te brengen en te verbeteren. Het is de bedoeling dat behalve waterschappen ook andere partners uit de watercyclus mee gaan doen aan het platform. 

 

Winnovatie heeft twee hoofdfunctionaliteiten:

  • In een innovatie-etalage zijn alle innovatieve projecten verzameld die bij Waternet en bij andere aangesloten waterorganisaties plaatsvinden. De projecten worden periodiek geupdated. Medewerkers van aangesloten waterorganisaties én externe (geregistreerde) geinteresseerden kunnen reageren op de projecten en contact opnemen met het projectteam.

  • Op het platform kunnen crowdsourcing-challenges worden georganiseerd, waarbij groepen mensen worden uitgenodigd om met innovatieve ideeën te komen voor een specifieke uitdaging. Dit kunnen zowel interne als openbare challenges zijn.

Een crowdsourcing-challenge van Waternet op Winnovatie 

Meerdere doelen 
Met de aansluiting bij Winnovatie heeft Waternet de volgende doelen voor ogen: 

  • versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling met externe partners 

  • de denkkracht van alle Waternet-medewerkers beter benutten 

  • innovatie- en onderzoeksprojecten meer zichtbaarheid geven 

  • meer grip krijgen op het eigen innovatieportfolio. 

Uiteindelijk leidt dit tot een grotere betrokkenheid bij het innoveren door zowel Waternet-medewerkers als externe stakeholders en tot een verhoging van het innovatieve vermogen. 

Samenwerking 
Bij de implementatie van het platform wordt samengewerkt met Het Waterschapshuis en met alle waterorganisaties die op het platform zijn aangesloten. Als watercyclusbedrijf zet Waternet zich extra in om naast waterschappen ook de andere partners uit de watercyclus te laten meedoen, te beginnen bij de drinkwaterbedrijven. 

Aanpak 
Omdat het succes van een platform staat of valt met het enthousiasme van de gebruikers wordt bij het implementeren van Winnovatie veel aandacht besteed aan de communicatie naar de Waternet-collega’s toe. Verder wordt met de IT-collega’s samengewerkt om het platform zo laagdrempelig mogelijk te laten aansluiten op de systemen van Waternet. 

Meer lezen
www.winnovatie.nl 

Projectupdate juni 2023

In 2022 is het Winnovatieplatform overgezet naar een nieuwe leverancier, om te testen of dit Winnovatie toegankelijker en interactiever maakt. In 2023 wordt Winnovatie geëvalueerd in samenwerking met Het Waterschapshuis en alle betrokken waterschappen. Op basis van de resultaten wordt besloten of Winnovatie structureel wordt voortgezet en wordt zo nodig een aanbesteding gestart.

Projectupdate januari 2022

Ook in de tweede helft van 2021 zijn verschillende challenges georganiseerd om zo gebruik te maken van collectieve denkkracht, zowel van de Waternet-medewerkers als van de buitenwereld. Zo is aan de buitenwereld middels een challenge gevraagd om mee te denken over het ontwerpen van de TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) proefinstallatie Sloterplas. In een andere challenge, waarin werd samengewerkt met ontwikkelbedrijf NPSP, is gezocht naar product-ideeën waarin reststromen uit de watersector als biocomposiet ingezet kunnen worden. Daarnaast is er een interne challenge georganiseerd rondom inclusie, met een mooie oogst van 33 ingediende ideeën.

De winnaars van de bio-composiet challenge v.l.n.r.: Mohammad Darwish (Waternet), Thomas Koomen (De Haagse Hogeschool), Daan van Mierlo (Delfland), Bas Rem (Delfland) en Peter Otten (Waternet) tijdens de uitreiking van de bloemen en een dienblad gemaakt van bio-composiet.

In 2022 ligt de nadruk op het toegankelijk maken van opgedane kennis rondom challenges, zodat deze eenvoudiger en met meer impact kunnen worden georganiseerd. Daarnaast worden nieuwe samenwerkingen gezocht bij het organiseren van challenges, bijvoorbeeld met andere waterschappen, met onderwijsinstellingen en met Jong Waternet.

Projectupdate juli 2021

In de eerste helft van 2021 zijn verschillende Winnovatie challenges gelanceerd, waarbij naast de eigen medewerkers nu ook de denkkracht van externen is benut. Zo is er een challenge afgerond in opdracht van Amsterdam Rainproof waarin ook de buitenwereld werd gevraagd om mee te denken over oplossingen voor het monitoren van de rainproof maatregelen. Ook is er een openbare challenge afgerond in samenwerking met STOWA, waarin werd gezocht naar oplossingen om warmtewinning uit oppervlaktewater te combineren met fosforverwijdering. In een interne challenge over het circulair renoveren van rioolgemalen werden actief de doelgroepen met technische kennis ervaring, waaronder de buitendienst, betrokken.

Naast communicatie over de individuele challenges is de interne/externe communicatie over Winnovatie in het algemeen versterkt en uitgebreid. Zo is de LinkedIn pagina Waternet Innovatie gelanceerd, waarop over Onderzoek en Innovatie binnen Waternet gecommuniceerd wordt, inclusief de Winnovatie activiteiten. Ook zijn er meerdere interne communicatieacties uitgevoerd om de zichtbaarheid van, en betrokkenheid bij Winnovatie te vergroten. In de tweede helft van 2021 worden deze activiteiten voortgezet, gekoppeld aan de nieuwe challenges die in de tweede helft van het jaar gaan lopen.

Projectupdate december 2020

In 2020 is Winnovatie binnen Waternet gelanceerd en zijn onder andere 6 interne crowdsourcing-challenges afgerond, waarin de denkkracht van alle collega’s is benut om Waternet-brede uitdagingen op te lossen.   In 2021 worden Waternet-overstijgende challenges georganiseerd om ook van de denkkracht van de buitenwereld gebruik te maken en de samenwerking met onze waterpartners te vergroten. Daarnaast wordt de interne en externe communicatie van Winnovatie verbeterd, waarmee de zichtbaarheid van, en betrokkenheid bij, Onderzoek & Innovatie wordt vergroot. 

Winnaars van de recente crowdsourcing-challenges rondom de coronacrisis

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen