Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in één klap?

Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in één klap?

Deze challenge is gesloten voor nieuwe ideeën.

Weet jij hoe we Thermische Energiewinning uit Oppervlaktewater (TEO) en fosforverwijdering kunnen combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Deel je idee, maak kans op de hoofdprijs van 1.000 euro en op verdere uitwerking van je idee in samenwerking met STOWA!

Deze challenge is afgerond en heeft drie winnende ideeën opgeleverd. Lees er meer over in dit nieuwsbericht

In het nationale Klimaatakkoord is vastgelegd dat woningen en gebouwen in 2050 grotendeels aardgasvrij moeten zijn. Oppervlaktewater heeft grote potentie om in de warmtevraag te voorzien. We zien dan ook een sterke stijging in interesse om TEO toe te passen. De verwachting is dat dit zal doorzetten.

Daarnaast bevat ons oppervlaktewater vaak veel voedingsstoffen, zoals fosfor en stikstof, met negatieve effecten op de biodiversiteit in het water. Het verminderen van fosfor is vaak effectief om dichter bij de waterkwaliteitsdoelen te komen.

Bij het toepassen van TEO op wijkniveau wordt water verpompt door filters en over warmtewisselaars. Dit kan schadelijk zijn voor de ecologie in het water. Mogelijk biedt het verpompen van dat water echter ook kansen voor waterkwaliteitsverbetering. ‘Je hebt het water immers al in handen.’ Als we fosfor uit het water kunnen halen bij de TEO-installatie, helpt dat de ecologie in het ontvangende water.

Zo kunnen we het opgepompte water in stedelijk gebied met een betere kwaliteit lozen dan we het hebben onttrokken. Schone energie en verbetering van de ecologie kunnen zo hand in hand gaan.

 

De uitdaging

STOWA ziet synergie-kansen in het combineren van TEO met fosforverwijdering. En zoekt knappe koppen die dit globale idee concreet kunnen maken. De kernvraag is: hoe kunnen we TEO en fosforverwijdering combineren op een ecologisch én economisch aantrekkelijke manier? Deelvragen zijn bijvoorbeeld:

 • Welke techniek kan het beste worden gebruikt voor het verwijderen van het fosfor?
 • Waar in het proces kan deze techniek het beste worden ingepast? Bijvoorbeeld voor of juist na de TEO installatie?
 • Hoe groot zou zo'n installatie moeten worden (bijvoorbeeld bij een TEO installatie voor 1.000 woningen) en hoe kan dit ruimtelijk worden ingepast?
 • Hoe wordt het fosfor afgevoerd en hoe ziet het beheer van de installatie er dan uit?
 • Hoe wordt schade aan flora en fauna voorkomen?

We zoeken naar een grof (conceptueel) systeemontwerp, met daarin schetsmatig de processtappen en een korte toelichting.

Alle ideeën zijn welkom. Combinaties van bestaande technologie, of volledig nieuwe ontwerpen. Voor de hand liggend of juist out-of-the-box. De jury beoordeelt de ingediende ideeën aan de hand van de volgende criteria:

 • Het systeem verlaagt de fosforconcentratie significant
 • Het systeem is inpasbaar in een stedelijke omgeving
 • Het systeem maakt geen of beperkt gebruik van schaarse grondstoffen
 • Het systeem verbruikt weinig energie in relatie tot de energieopbrengst uit TEO
 • Het systeem is financieel aantrekkelijk
 • Het systeem is gemakkelijk te onderhouden
 • Het systeem brengt geen vreemde stoffen in het milieu
 • Het systeem brengt geen schade toe aan waterflora en -fauna

Natuurlijk geldt: hoe duidelijker een idee is uitgewerkt, hoe groter de kans dat dit idee wordt geselecteerd. 

 

Hoe doe je mee?

Klik in de lichtblauwe balk op de knop ‘Doe mee!’ en vervolgens op ‘registreren’. Doorloop de stappen om een (gratis) account aan te maken met toegang tot de challenge-omgeving. Door op de knop 'een nieuw idee indienen' te drukken, kom je in het idee-formulier, waar je je idee of ontwerp kunt beschrijven en ondersteunen met meer informatie, foto’s, tekeningen en/of berekeningen. Dien je idee uiterlijk op 22 juni in. Daarna buigt een jury van experts zich over alle ingediende ideeën, aan de hand van de bovenstaande criteria.

 

Prijzen en vervolg

De hoofdprijs is 1.000 euro, tweede prijs 500 euro en derde prijs 300 euro. Uiterlijk 9 juli maken we de prijswinnaars bekend. STOWA heeft de intentie om de beste ideeën, bij voldoende kwaliteit, verder uit te werken en te onderzoeken op haalbaarheid. Dit wordt verder vormgegeven in samenspraak met de idee-indieners. Hiervoor zijn middelen gereserveerd.

 

Spelregels

 • Ingediende ideeën worden ingezien door juryleden en overige betrokkenen. Zijn er details van je idee die je in de toekomst zou willen patenteren? Deel deze dan niet.
 • In het idee-formulier kun je aangeven of jouw idee aan het einde van de challenge door STOWA openbaar mag worden gemaakt.
 • Je mag meerdere ideeën indienen.
 • Je kunt ook na indiening je idee bewerken en aanvullen. Op 22 juni om 23.59 uur wordt het idee 'bevroren'.
 • Na indiening van je idee kan de organisatie je benaderen voor vragen of het verzoek om aanvullende informatie.
 • Medewerkers van STOWA mogen meedoen, maar kunnen geen prijzen winnen.
 • Wanneer ideeën sterk op elkaar lijken, kan de jury besluiten om een gedeelde winnaar aan te wijzen.
 • Beslissingen van de jury zijn definitief, er kan geen bezwaar worden aangetekend.

Door mee te doen aan deze challenge ga je akkoord met de bovenstaande spelregels.

 

Jury

De ingediende ideeën worden aan de hand van de bovenstaande criteria beoordeeld door een jury van experts. De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Marco van Schaik - STOWA
 • Jasper Stroom - Waternet
 • Henk Looijen - Rijkswaterstaat
 • Arjan van den Hoogen - Wetterskip Fryslân
 • Leon Korving - Wetsus
 • Gertjan de Joode - Eteck
 • Johan Blom - Tauw
 • Stefan Jansen - Deltares
 • Hans Biemond - IF Technology & Callic

 

Bijlagen

Veelgestelde vragen

Gepubliceerd

10-05-2021

Status

Afgesloten

Uiterlijk indienen

25-06-2021

Sponsor

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer - Winnovatie

Challenge manager

Bart Bergmans
Jessica van der Doe

17

Inzendingen

Warmte winnen en fosfor verwijderen uit oppervlaktewater: twee vliegen in één klap?

Deze challenge is gesloten voor nieuwe ideeën.

Meer Challenges

Bekijk alle Challenges

Doe met ons mee

Doe, denk en ontwikkel met ons mee.
Winnend innoveren doen we immers samen.

Doe mee!

Volg ons op social media

Neem contact op

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Deze pagina is vertaald uit het

Nederlands

Venster sluiten

Aanmelden

Voer een gebruikersnaam in.
Voer een wachtwoord in.

Inloggen Mislukt

Venster sluiten
Venster sluiten

Contact met projectleider

Voer een naam in.
Voer een geldig e-mailadres in.
Voer een bericht in.
U dient akkoord te gaan met verwerken van gegevens.

Inloggen Mislukt

Challenges

Naar boven

vertaling