Waterneutraal Plaats De Kleine Aarde Boxtel

Jeroen Verhoeven 10-11-2023
182 keer bekeken 0 reacties

Op De Kleine Aarde werken ondernemers, onderwijs, overheid en vrijwilligers samen aan het bouwen van een circulaire economie, samenleving en duurzame initiatieven. Doel: minimale impact van watergebruik door geen water naar riool of buiten het terrein af te voeren, geen grond- en drinkwater afnemen.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

Lydia Fraaije (Fraai-Architecten)
Eric van Oijen (Plaats De Kleine Aarde)

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap De Dommel

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

De digitale transformatie ligt bij Brabant Water. Zij kunnen in de toekomst op afstand de kwaliteit van zelf geproduceerd drinkwater monitoren.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Op Plaats De Kleine Aarde hebben we de ambitie om volledig waterneutraal te zijn. Dat betekent ook ten aanzien van drinkwater

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?


Op De Kleine Aarde streven we naar minimale impact van watergebruik.
Dit betekent dat we in het ideale geval:
a. geen water afvoeren naar het riool
b. geen water afvoeren naar oppervlaktewater buiten het terrein
c. per saldo geen grondwater onttrekken
d. geen drinkwater meer hoeven af te nemen
We willen het in cijfers kunnen onderbouwen en uit kunnen dragen.
Dit streven geldt voor de gehele Kleine Aarde, de gebouwen en het buitenterrein.

Gemiddelde innovatieve initiatieven koppelen het hemelwater af en gebruiken dit om het toilet door te spoelen. En soms wordt een helofytenfilter toegepast om af te kunnen koppelen van het riool. Voor dit plan is een volledige waterbalans in kaart gebracht. Een waterecosysteem. Er wordt ook verder gekeken naar de invloed die water heeft op het ecosysteem. Water is een ondersteunende dienst en draagt bij aan het mogelijk maken dat er ook andere ecosysteem diensten geleverd kunnen worden. Zie plaatje

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Omdat we water zoveel mogelijk vasthouden op het terrein hoeven we weinig gebruik te maken van sproeiwater. Ook in droge perioden is het terrein een groene oase. Voor de moestuin gebruiken we sowieso al geen drinkwater. We gebruiken ook minder drinkwater binnen de gebouwen.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Belangrijkste in het waterneutraal worden, is het besparen van het gebruik van drinkwater. En daarvoor is het belangrijk om een waterbalans op te stellen. In deze waterbalans worden verschillende kleuren aan water gegeven. Nu spreekt met vooral over Zwart en Grijs water. Maar in een goed model zijn er meerdere kleuren water te vinden:

1 Zwart - Water met daarin papier en feces
2 Oranje - Water met urine
3 Grijs - Hemelwater
4 Geel – Water uit urinoirs,
5 Rood - wasbakken, douche, pantry's, wasmachine,
6 Paars - Water uit de professionele keuken (met vet en zetmeel)
7 Licht blauw - Traditioneel drink water
8 Kobalt blauw - zelf gemaakt drinkwater (toekomst wens)
9 Groen - Oppervlakte water; daarvan hebben we twee soorten
a) sloten die op ons terrein uitkomen
b) vijver
10 Bruin - Grond water

Een helofytenfilter en een wilgen filter slaan CO2 op.
Bomen koelen net zoveel als 10 airco’s waardoor in de zomer minder koeling nodig is. Omdat we water vast houden op het terrein en er veel groen is is het sowieso koeler.
Verder besparen we CO2 omdat ons sanitair gerecycled is.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Op De Kleine Aarde in Boxtel werken ondernemers, onderwijs, overheid en vrijwilligers samen aan het bouwen van een circulaire economie en samenleving. Samen ontwikkelen ze duurzame initiatieven . Verder werken we samen met de natuur

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen