Elektrocoagulatie: De sleutel tot een Net-Zero water sector

Erik Kraaijeveld 04-10-2023
108 keer bekeken 0 reacties

Een innovatieve blik op Elektrocoagulatie lijkt een sleutel tot succes van de technologie te zijn. Jasper Schakel en Erik Kraaijeveld zullen CIWI oprichten, een start-up met de ambitie om de water sector te verduurzamen.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

CIWI (start-up in oprichting)

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja. CIWI streeft ernaar om een voorloper te zijn in de laatste ontwikkelingen van industrie 4.0, waar techniek wordt geïntegreerd met data analytics, automatisering en IoT.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

De ambitie van de watersector, betreffende drinkwater, afvalwater en industriewater, om haar CO2 uitstoot te verlagen botst met de hoge CO2 voetafdruk van essentiële waterzuivering chemicaliën, zoals anorganische coagulanten (denk aan ijzerchloride). Zonder coagulanten is waterzuivering vaak niet mogelijk, denk aan verwijderen van troebelheid en/of absorptie van fosfaat. CIWI’s elektrocoagulatie systeem bied een alternatief voor deze bestaande anorganische coagulaten, met een significante reductie in CO2 voetafdruk van aanvankelijk 25-45% en een korte-termijn visie van 97% (zie antwoord een aantal vragen hieronder voor meer toelichting). Ook heeft CIWI’s elektrocoagulatie systeem een minder complexe supply chain dan bestaande chemische alternatieven, met minder transportbewegingen en verhoogde leveringszekerheid. Hierdoor zullen onzekerheden rondom leveringen van coagulanten verleden tijd zijn. De ontwikkelde elektrocoagulatie systemen zullen op locatie van de waterzuivering worden geïnstalleerd waar het huidig gebruik van anorganische coagulanten zal worden vervangen.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Inspanningen om elektrocoagulatie te commercialiseren, gepromoot als een duurzaam en concurrerend alternatief voor anorganische coagulanten, zijn nog niet succesvol gebleken. Dit vraagt om een nieuw perspectief, er moest een stap terug worden gedaan om de beperkingen van de techniek beter te begrijpen en verschillende ontwerp perspectieven te integreren. Een innovatieve blik, waar de technische inzichten direct worden gekoppeld aan schaalbaarheid, duurzaamheid en een commercieel perspectief, lijkt een sleutel tot succes van de technologie te zijn. Op basis van deze innovatieve blik hebben Erik Kraaijeveld (voormalig EngD kandidaat TU Delft) en Jasper Schakel (MBA kandidaat IMD – Lausanne) een business case ontwikkeld. Deze business case vormt de basis voor CIWI, een start-up die vanaf Januari 2024 zal worden opgericht met de ambitie om elektrocoagulatie in te zetten om de watersector te verduurzamen. Aan de basis van deze business case ligt de fundamentele kennis uit verschillende elektrocoagulatie projecten van de TU Delft, als Msc. thesissen, promotieonderzoeken, en het AWC onderzoek (onderdeel van TU Delft water for impact), onder leiding van o.a. Doris van Halem.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

CIWI’s elektrocoagulatie techniek heeft als doel om een gelijke kostenefficiëntie te bereiken, zo kan elektrocoagulatie voor een gelijke prijs worden aangeboden als de huidig gebruikte chemische anorganische coagulanten. Voor een gelijke prijs kunnen onze klanten over gaan op een duurzamer alternatief, met een korte termijn visie om naar Net-Zero te gaan. Deze ontwikkelingen tonen aan dat een duurzaam alternatief ook financieel aantrekkelijk kan zijn. De verkoop van CIWI systemen is op basis van een positief financieel perspectief, resulterende in een business case die onafhankelijk is van subsidies.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De watersector is momenteel verantwoordelijk voor een totale CO2 uitstoot gelijk aan de scheepsvaart transportsector (1% totale CO2 uitstoot). Met de ambitie om in 2030-2050 Net-Zero te zijn, m.b.t. scope 1, 2 en 3 uitstoot, wordt er door de gehele sector, waaronder de waterschappen, hard gewerkt om de CO2 uitstoot te reduceren. Het CIWI elektrocoagulatie systeem, op basis van het voorgestelde innovatieve proces, heeft een CO2 voetafdruk die aanvankelijk 25-45% lager ligt dan het chemische product (anorganisch coagulant als FeCl3), met een haalbare reductie van ± 95% op korte termijn. Dit resulteert in een reductie van totale Scope 3 CO2 uitstoot van tot wel 15%. Hierbij erkennen wij dat CIWI een beperkte rol speelt in de totale CO2 reductie. Echter zal op lange termijn, wanneer andere processen verder verduurzamen (Net-Zero scope 1 en 2 emissies), de reductie die CIWI systemen bieden een steeds grotere rol gaan spelen.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Om CIWI tot een succes te brengen zal vanaf 2024, in samenwerking met de TU Delft, de business case verder worden gevalideerd. Hierna zullen pilot- en demonstratieprojecten worden uitgevoerd bij verschillende bedrijven in de water sector om de toepasbaarheid en schaalbaarheid van de techniek aan te tonen. Een nauwe samenwerking met de waterschappen, naast drinkwater en industriewater bedrijven, zal hierbij van groot belang zijn.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen