Sensor Gestuurd Boeren (SGB)

Henk Gerbers 30-06-2023
261 keer bekeken 0 reacties

- Scroll naar beneden om meteen de inzendingen te zien en zelf ook mee te doen! - 

Innovaties die de waterkwaliteit, circulariteit en klimaatneutraliteit bevorderen 
De kwaliteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater moet worden verbeterd. Daar zijn de waterschappen op allerlei manieren mee bezig. Bijvoorbeeld met vernieuwing van rioolwaterzuiveringen voor nog schoner effluent, bevorderen van biodiversiteit en het voorkomen van vervuilingen.  

Een gezonde leefomgeving is ook gebaat bij circulariteit. Of het nu gaat om het hergebruiken van materialen of het terugwinnen van waardevolle stoffen uit ‘afvalwater’. Ook om klimaatneutraliteit kunnen we niet heen. Denk hierbij aan het produceren van duurzame energie, inzet van thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater maar ook aan het verminderen van de CO2-uitstoot en aan andere oplossingen die leiden tot energiebesparingen. Wat zijn jouw/jullie ideeën en innovaties die bijdragen aan een gezonde leefomgeving?  

Meedoen?
Klik op de groene button met 'Bijdrage toevoegen' om je innovatie in te zenden. Nadat je je inzending hebt ingediend, kun je deze nog aanpassen/aanvullen tot de sluitingsdatum. Bekijk wel eerst de spelregels en neem kennis van onze privacyverklaring. Ook geldt: door deel te nemen aan de Waterinnovatieprijs en een bijdrage in te sturen geef je toestemming om je bijdrage te delen op dit platform en op waterinnovatieprijs.nl. Succes!

Laat je reactie achter!
Lees je mee en wil je je reactie achterlaten op een inzending? Dat kan! Onder elke inzending vind je een reactieveld. Ook pre-juryleden laten hier soms een reactie achter. Bijvoorbeeld een vraag om aanvullende uitleg.

Smart-watering; Meerjarige pilot gericht meten van waterkwaliteit op kritische zandgronden mbv sensoren en het ontwikkelen van handelingsperspectief voor boeren om de waterkwaliteit te verbeteren.

Voor wie dient u dit project in?

Ik draag een project van een collega voor.

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending valt voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Ja. Ontwikkelen van nieuwe sensoren en het bruikbaar maken van data uit verschillende sensoren op zowel nivo van waterweg, perceel, boerenbedrijf als een gebied.

Past bij strategie van middel naar doel sturing.

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

Deze innovatie helpt de KRW doelen op zand te realiseren .

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

Samenwerking meerdere gebiedspartijen.
Bundeling van data uit meerdere bronnen.
Interbestuurlijk samenwerken is niet gemakkelijk en hier zijn ook bedrijven bij betrokken, zowel boerenbedrijven, technologiebedrijven als databedrijven.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Meststoffen hebben invloed op de kwaliteit van ons water. Boeren moeten aan strenge mestregels voldoen, maar bepalen graag zelf op welke manier ze bijsturen. Waterschap Aa en Maas wil samen met boeren meer grip krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. We meten daarom 24 uur per dag met allerlei sensoren in de sloot en op het boerenland in het projectgebied. Zo zien we hoe agrarisch landgebruik de waterkwaliteit beïnvloedt. Met deze kennis bepalen we samen welke mestmaatregelen haalbaar en effectief zijn, zodat stikstof en fosfaat uit mest in de plant terecht komt, en niet in het water.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Draagt mn bij aan realisatie KRW doelen en indirect ook aan beter bodembeheer en het sluiten van regionale mineralen kringlopen

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

JA

Samenwerkingspartners:
Agrariërs in Westerbeek
Deltares
Wageningen University & Research
KWR Water
RIVM
De Databoerin
Provincie Noord-Brabant

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.