De Craybar, een milieuvriendelijke, effectieve bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften

Martijn Waardenburg 10-11-2023
708 keer bekeken 0 reacties

Exotische rivierkreeften kunnen veel schade aanrichten: waterplanten verdwijnen, de waterkwaliteit verslechtert en het ecologisch evenwicht raakt verstoord. Daarom moeten de uitheemse kreeften worden bestreden. Waardenburg Ecology ontwikkelde een unieke innovatieve vangmethode: de Craybar.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Indien u het project voor een derde voordraagt, wat is de naam van deze collega en voor welke organisatie werkt deze?

De Craybar is een initiatief van mijn collega Joost Bergsma.

Voor welke organisatie werkt u?

Waardenburg Ecology

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Nee, deze inzending voldoet niet aan bovenstaande omschrijving.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

nee

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

De craybar is een effectief systeem dat zonder bijvangst rivierkreeften vangt en dat deze vervolgens 'aan de bar' worden aangeboden en worden opgegeten predatoren als reigers en otters. Vandaar de naam 'Craybar': een samentrekking van 'crayfish en 'bar'. We hebben de Craybar meerdere jaren getest en hierbij is nooit een andere diersoort dan de beoogde rivierkreeft gevangen. Het gaat dan om zowel grote als hele kleine exemplaren. Dat is belangrijk, omdat we een hele populatie willlen vangen. Niet alleen de grotere kreeften.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

We gingen op zoek naar een effectieve milieuvriendelijke methode met minder installatie en onderhoudsuren. De Craybar werkt samen met de natuur. Niet mensen maar dieren gaan de val legen. Maar hoe? De rivierkreeften worden gelokt door ze automatisch een klein beetje te voeren en vervolgens kunnen ze niet meer aan de bovenkant uit de val zwemmen. Andere dieren kunnen dat wel. Er is daardoor geen bijvangst van vissen zaols het geval bij inzet van fuiken. Het vanggedeelte is met een buis verbonden aan een grote bak, 'tevens de bar', boven water. Deze verbinding is éénrichtingsverkeer; eenmaal in de buis kunnen de kreeften niet meer terug. We hebben meerdere pilots uitgevoerd en inmiddels het systeem geperfectioneerd en gepattenteerd. Het is makkelijk opschaalbaar. Door meerdere vanginstallaties aan elkaar te koppelen wordt een groter gebied in één keer bevist om zo de waterkwaliteit te verbeteren.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Er is door de inzet van de Craybar veel tijdswist te behalen aangezien de opvangbakken door 'de natuur' worden geleegd i.p.v. door mensen. Dit jaar is de Craybar met succes voor het eerst door Waterschap Zuiderzeeland in samenwerking met de gemeente Dronten ingezet. We zijn nu aan het kijken waar bij opschaling kostenbesparing en een efficientere produciemethode en materiaalgebruik behaald kan worden.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

De Craybar draagt bij aan een grotere biodiversiteit en betere waterkwaliteit. In Dronten waren rivierkreeften de oorzaak van de aanwezigheid van blauwalg. Ze graven holen, woelen de bodem om en zorgen voor troebel water. Ze kunnen de oorzaak zijn van een sloot zonder waterplanten. Door de inzet van de Craybar wordt het ecologisch evenwicht aanzielijk verbeterd. Uiteraard zijn de vallen en opvangbakken zo gemaakt dat er niets achter blijft en alle componenten opnieuw worden toegepast in een andere watergang.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

De Craybar is vanaf juni 2023 voor het eerst door Waterschap Zuiderzeeland is in samenwerking met de gemeente Dronten ingezet en verbeterd. In Dronten bleken de kreeften het onderwater ecosysteem te hebben verwoest. Voor zover bekend is Dronten de enige plek in Flevoland waar de geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft lokaal alle onderwaterplanten volledig heeft laten verdwijnen. Dit heeft veel media aandacht gecreëerd.

Afbeeldingen

Amerikaanse rivierkreeft bestrijden met de Craybar

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen