Percolaat en perssappen automatisch verspreiden over het perceel.

Joost Tieland 04-10-2023
125 keer bekeken 0 reacties

Perssappen en percolaat vanuit opslagen van ruwvoeder worden nog veelvuldig geloosd op het oppervlaktewater. Ondanks dat er een verbod is op het lozen van percolaat en perssappen is er in de praktijk nog geen kostenefficiënt systeem wat ontzorgt.

Voor wie dient u dit project in?

Ik ben zelf betrokken bij dit project

Voor welke organisatie werkt u?

Waterschap de Stichtse Rijnlanden

Is de innovatie slim bedacht en nog onder de radar (relatief kleine innovatie, maar mooie impact)?

Ja, dit is een slimme innovatie die nog onder de radar is.

Heeft de innovatie (onafhankelijk van de categorie waarvoor je de inzending indient) een aspect van digitale transformatie? Wordt er bijvoorbeeld slim gebruik gemaakt van data?

Nee

In hoeverre lost deze innovatie een probleem op? Wat is de impact van deze innovatie?

In voeropslagen voor ruwvoeder ontstaat percolaat dit is hemelwater wat wordt verontreinigd met voer. Dit percolaat wordt vaak via de hemelwaterriolering in het oppervlaktewater geloosd. Zo komen hoge vrachten aan stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater terecht. Per jaar komen gemiddeld per boerderij zo 85 VE in het oppervlaktewater dit staat gelijk aan het rioolwater van 30 huishoudens. Door het percolaat op het grasperceel te verspreiden worden de nutriënten uit het percolaat circulair. Deze lozingsroute is ook verplicht in de wetgeving. Het percolaat ontstaat met name in de herfst en winter, het probleem wat dan ontstaat is dat je niet met zware machines het land op kan. Met een volautomatisch pomp systeem wat het water naar de percelen pompt en daar doormiddel van een slang met gaatjes het percolaat over de percelen verspreid is dit probleem opgelost en wordt er grote winst behaald op de lokale waterkwaliteit. Lees in de toegevoegde bijlage hoe het systeem moet gaan werken.

Hoe innovatief, creatief en vernieuwend is de innovatie?

De komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 geeft ruimte voor nieuwe innovatie omdat de bouwkundige eisen die nu gelden aan een opvangvoorziening voor percolaat vervallen. Dit systeem moet leiden tot een nul emissie en volledig circulair zijn. Het vernieuwende is dat dit systeem automatisch werkt er hoeven geen scheidingskanalen handmatig bediend worden het systeem moet ontzorgen.

Draagt deze innovatie bij aan meer kostenefficiëntie: hoe is de verhouding in kosten in geld en tijd en de (verwachte) impact van de innovatie?

Voor dit systeem hoeven de meeste bestaande voersilo's niet grootschalig te worden aangepast. Dit scheelt enorm in kosten. Er gaan geen nutriënten meer verloren dit resulteert in hogere grasopbrengst.

Op welke manier draagt de innovatie bij aan de doelstellingen van de waterschappen om circulair, energieneutraal (en CO2-neutraal) te worden?

Doordat de huidige voersilo's niet hoeven te worden aangepast wordt enorm veel beton en asfalt uitgespaard. De nutriënten uit het voer worden weer terug gebracht op het landbouwperceel zo ontstaat een meer circulair systeem. Er is geen diesolie meer nodig om met zware machines het percolaat uit te rijden over de landbouwpercelen.

Is de inzending een voorbeeld van excellente samenwerking en participatie?

Dit systeem zal vragen om een goede samenwerking tussen waterschappen, de Omgevingsdiensten en de sector zelf.
Ook zal het ministerie van LNV gevraagd moeten worden of dit systeem binnen het kader van de wet blijft.

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen