eDNA Voedselwebanalyse

30-10-2023
0 reacties

Op deze pagina vind je geslaagde innovaties en pilots, maar ook projecten die nog lopen. Van elke innovatie zie je precies wie er aan werken en in welke fase het project zich bevindt.

Overzicht

Delfland gebruikt ecologische monitoring, waaronder eDNA, voor nauwkeurige evaluatie van waterkwaliteit en ecosysteemsamenstelling, een snelle en kosteneffectieve methode.

Projectleider

Joep de Koning

Projectteam

-

Externe partners

Witteveen & Bos, STOWA, Radboud universiteit, Wageningen universiteit, Datura, Rijkswaterstaat

Organisatie(s)

Brabantse Delta
Delfland
Drents Overijsselse Delta
Hollands Noorderkwartier
Hunze en Aa's
Noorderzijlvest
Rijnland
Schieland en de Krimpenerwaard
Vallei en Veluwe
Zuiderzeeland
Waternet
Wetterskip Fryslân

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem 

Biologische monitoring van water is duur en tijdrovend. Vanuit kostenoverweging is het ecologisch monitoringsnetwerk niet optimaal ingericht. De huidige resultaten hebben een relatieve grote foutmarge en zijn vaak pas een half jaar na bemonstering beschikbaar. Ze zijn vaak wel wettelijk verplicht voor de toestandsbepaling (EKR-scores). Er is dan ook een behoefte aan een techniek die goedkoper is en minstens dezelfde informatie kan leveren voor een dergelijke toestandsbepaling. eDNA analyses bezitten deze potentie. De techniek levert betrouwbare data op maar is nog niet direct klaar voor gebruik. Met name de dataopslag en data-interpretatie vragen aandacht. 

 

Doel

Het verkrijgen van een nieuwe tool in de ecologische ‘monitoringstoolbox’ die een betrouwbaarder beeld geeft van de ecologische toestand van een watersysteem. Ook nagaan of de eDNA-datasets gebruikt kunnen worden voor toestandsbepaling (EKR-toetsing) en watersysteemanalyses. 

 

Potentiële impact 

Biologische monitoring van oppervlaktewater met eDNA heeft de potentie van een gamechanger. Deze methode resulteert in potentie in een efficiëntere en betrouwbaardere biologische monitoring en een herziening van het huidige ecologisch meetnet. Dit kan resulteren in een grotere rol voor ecologische monitoring bij de bepaling van de waterkwaliteit en daarmee een beter inzicht in die waterkwaliteit. 

 

Stand van zaken

2021: Onderzoeksvoorstel ingediend door STOWA voor 4-jarig traject. Eerste proef met een DNA-marker voor 2 gewassen. 

2022: Instemming door college Delfland om bij te dragen aan het onderzoek tot 2026. 

2023: Start gezamenlijk onderzoek STOWA.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.