Biogas productie uit afvalwater

Rick Stroomer 02-03-2023
0 reacties

Het bedrijf Hexem is mede door de WIF lening van HHNK gestart met het maken van afvalwaterzuiveringssystemen op maat. Hiermee produceert het bedrijf duurzaam biogas.

Projectleider

Michael Siegert, Jarl Witt

Projectteam

Michael Siegert, Evgeny Vlasov, Jarl Witt

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Energietransitie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Hexem is een innovatief bedrijf dat zich richt op het maken van biogas uit afvalwater. Dit biogas kan worden gebruikt als een duurzame energiebron voor het opwekken van elektriciteit en warmte. Het bedrijf maakt gebruik van een proces genaamd anaërobe vergisting, waarbij bacteriën organisch afval afbreken en omzetten in biogas.

Het idee achter het gebruik van afvalwater als grondstof voor biogasproductie is dat er veel organisch materiaal in afvalwater aanwezig is dat anders verloren zou gaan. Door dit organische materiaal te gebruiken als grondstof voor biogasproductie, wordt niet alleen een duurzame energiebron gecreëerd, maar wordt ook het afvalwater verwerkt en wordt de impact op het milieu verminderd.

Het proces van Hexem is bijzonder innovatief omdat het gebruik maakt van een modulair ontwerp voor de vergistingssystemen, waardoor ze snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd op verschillende locaties. Dit maakt het mogelijk om op lokaal niveau biogas te produceren, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd.

Daarnaast heeft het bedrijf een gepatenteerde technologie ontwikkeld om het afvalwater te zuiveren voordat het wordt gebruikt voor biogasproductie. Hierdoor wordt de kwaliteit van het biogas verbeterd en wordt de levensduur van de vergistingssystemen verlengd.

Hexem is een voorbeeld van een bedrijf dat zich richt op duurzame oplossingen voor energieproductie en afvalverwerking. Door afvalwater te gebruiken als grondstof voor biogasproductie, creëert het bedrijf een win-win situatie waarbij zowel het milieu als de energieproductie worden verbeterd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen