Gebruik van rwzi effluent in de Amstel, Gooi en Vechtstreek

Alice Fermont 19-12-2022
0 reacties

Afval van de een wordt het goud van de ander. Waternet/ waterschap AGV starten een onderzoek naar de haalbaarheid van hergebruik van effluent.

Projectleider

Koen Maathuis

Projectteam

Alice Fermont, Sannah Peters, Joost Louter, Rene van der Aa, Peter Piekema, Fenna Philipse

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Circulaire economie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

In 2035 verwachten we 16% meer inwoners in Metropool Regio Amsterdam en het aantal bedrijven zal toenemen. Daardoor verwachten we een sterke toename van de zoetwatervraag in de regio terwijl de beschikbaarheid van zoetwaterbronnen voor alle gebruikers onder druk staat.

We staan aan de vooravond van grote investeringen om de betrouwbare levering van drinkwater en industriewater de komende decennia te kunnen garanderen. Daarvoor is extra water nodig. Misschien kan vergaand gezuiverd rioolwater (effluent) wel uitkomst bieden.  Dit is een zoetwaterbron die er altijd is.

Effluent als zoetwaterbron kan ervoor zorgen dat ook in droge zomers voldoende water beschikbaar is. In het Masterplan Zuiveren van waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV), de Toekomstvisie Drinkwater en in de bestuurlijke opdracht industriewater (gemeente Amsterdam) is deze kans benoemd. Ook de Amsterdamse haven heeft duurzame ambities en gaat voor een Amsterdam waar afval een nieuw leven krijgt. Samen willen we ervoor zorgen dat het afval van de een het goud van de ander wordt. Om invulling te geven aan de ambities van opdrachtgevers waterschap AGV en de gemeente Amsterdam gaan we aan de slag met twee onderzoeken:

  • Een quick-scan om de haalbaarheid van effluenthergebruik van de 11 zuiveringen van AGV  in beeld te brengen;
  • Een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om in de Amsterdamse haven effluent van RWZI Amsterdam-West in te zetten als industriewater.

In de afgelopen periode zijn we druk geweest met het opzetten van een projectteam en zijn we bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor beide studies. Om een beeld te krijgen van de kansen en uitdagingen die komen kijken bij hergebruik van effluent willen we graag leren van andere organisaties die al verder zijn. Daarom gaan we de komende tijd op bezoek bij Evides Industriewater en HHNK. Evides levert al vergaand gezuiverd effluent aan de industrie. HHNK investeert volop in de Ultieme Waterfabriek in Wervershoof. Dat doen ze samen met ons en partners zoals STOWA en PWN.

Ook gingen we op veldbezoek in het havengebied in Amsterdam. Synco Tee startte met een toelichting op RWZI West. Dat is onze grootste RWZI waar we per jaar ongeveer 65 miljoen m3 afvalwater zuiveren. Deze hoeveelheid is ongeveer gelijk aan de totale drinkwaterlevering  in het voorzieningsgebied van Waternet. Synco liet ons zien wat er op de RWZI daadwerkelijk nodig is om over te gaan op hergebruiken van effluent. Goed nieuws is dat er nog twee terreinen beschikbaar zijn voor een mogelijke uitbreiding. Een uitdaging is het aanleggen van nieuwe leidingen in de ondergrond. Want je ziet dat er nu al heel veel leidingen in de grond liggen. We noemen dat drukte in de ondergrond. Dat maakt het niet zo eenvoudig om extra leidingen aan te leggen.

De RWZI west gebruikt zelf ook veel industriewater. Hij gaf aan hoe de RWZI gebruik van het industriewater kan verkleinen. Daarvoor zijn een aantal aanpassingen nodig onder andere in het verdeelstation (zie foto 2b) en in het leidingwerk. Tijdens het veldbezoek namen we ook het huidige industriewaternet onder de loep. In het Westelijk Havengebied ligt sinds de jaren ’60 een industriewaternet. Hiermee wordt momenteel aan 18 bedrijven circa 1.75 Mm3/jaar industriewater geleverd. Binnen 5 jaar wordt een verdubbeling van de vraag verwacht. Dit is meer dan het net nu kan leveren. Daarom is er op korte termijn een boosterstation nodig. Er is nu een voorkeurslocatie in beeld. Op deze locatie is er te weinig stroom is voor het station. Het stroomnet zit hier al aan haar maximale capaciteit En pas in 2029 kan er stroom geleverd worden. Om dit op te lossen zijn we in gesprek met de energieleveranciers en de gemeente.

De vraag naar industriewater groeit omdat bestaande klanten meer water willen en omdat er nieuwe bedrijven bijkomen. Er zijn nu twee nieuwe bedrijven die water nodig hebben, een methanolfabriek en een datacentrum. Beide bedrijven hebben al volop ingezet op energie- en waterbesparing, maar hebben nog altijd water nodig in hun proces. Voor de bedrijven is het afnemen van vergaand gezuiverd effluent interessant. Bij een tekort aan water gaat volgens de verdringingsreeks drinkwater en natuur voor op de industrie. Dat kan betekenen dat we in droge zomers met een watertekort de industrie niet meer kunnen voorzien van het huidige industriewater uit Nieuwegein. Vergaand gezuiverd afvalwater zal wel altijd beschikbaar zijn en levert voor de industrie een hele betrouwbare waterbron.

Al met al zien we heel veel kansen om van afvalwater een waardevolle bron voor anderen te maken; op naar een circulaire watercyclus. De komende tijd zullen we het plan van aanpak bespreken met opdrachtgevers en de onderzoeken opstarten.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen