Ontwerplab voor een klimaatrobuuste stad

Joost Ossevoort 26-09-2019
0 reacties

In februari 2018 is door de bestuurders van de TU/e, Waterschap De Dommel en Gemeente Eindhoven een driejarig samenwerkingsverband getekend dat tot doel heeft om kennis en ervaring op te doen om de stad klimaatrobuust te maken.

Projectleider

Joost Ossevoort

Projectteam

Joost Ossevoort

Externe partners

Technische Universiteit Eindhoven, Gemeente Eindhoven

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Inleiding OntwerpLab

Het OntwerpLab voor de Klimaatrobuuste Stad is een samenwerkingsverband tussen gemeente Eindhoven, Waterschap De Dommel en Technische Universiteit Eindhoven wat sinds 2018 loopt. Binnen deze samenwerking wordt ontwerpend onderzoek ingezet om te verkennen hoe het klimaatrobuust maken van de stad meerwaarde kan opleveren in het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en het slimmer inzetten van ruimte en
netwerken. In het OntwerpLab werken beleidsmakers, experts, onderzoekers en studenten samen aan het verkennen van concrete locaties en vraagstukken.

Ons klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden wisselen elkaar af, wat leidt tot wateroverlast, droogte en hittestress. De gevolgen van klimaatverandering veroorzaken risico’s voor en schade aan onze economie, gezondheid en veiligheid. Deze eranderende omstandigheden stellen ons voor flinke uitdagingen. Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op ons vermogen onze leefomgeving op een slimme manier hierop aan te passen: klimaatadaptatie.

Daarbij is het zaak om de gevolgen van klimaatverandering en vooral oplossingen voor klimaatadaptatie in onze leefomgeving nadrukkelijk op de agenda te krijgen bij overheden, ingenieursbureaus, woningcorporaties, ontwikkelaars, particulieren, ruimtelijke ontwerpers en bij onze studenten.
Het moet een integraal onderdeel worden van gebiedsontwikkeling. De vraag is niet óf we onze leefomgeving klimaatbestendig gaan inrichten, maar hoe we dat zo slim mogelijk gaan doen. Het OntwerpLab voor de Klimaatrobuuste Stad onderzoekt hoe we dit in de praktijk voor elkaar kunnen krijgen.

Om de praktijk, het onderzoek en het onderwijs aan elkaar te koppelen wordt gewerkt aan verschillende actuele casussen. Elke casus bestaat uit drie fasen:
1. Ontwerpend onderzoek: Studenten binnen de Masteropleiding Stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven verrichten ontwerpend onderzoek met ondersteuning van experts uit het werkveld. Studenten ontwerpen alternatieve oplossingen die de klimaatbestendigheid van het watersysteem en de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Een team van experts beoordeelt vervolgens deze resultaten (zowel kwalitatief als kwantitatief).
2. Reflectie: Resultaten van het OntwerpLab worden verder uitgediept, geëvalueerd en gedeeld met professionals die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een klimaatrobuuste stad om zo de lessen van de casus helder te formuleren.
3. Conclusie: De lessen uit de casestudies worden gedeeld met de brede vakwereld. Deze kennisdeling wordt onder meer vormgegeven in een reeks van publicaties en symposia.

Tot nu toe heeft het OntwerpLab voor de Klimaatrobuuste Stad geresulteerd in de volgende ontwerpstudies:

Klimaatadaptatie in de stad
2018 - 2019 Casus 1 Eindhoven, Brainport Industries Campus

Lees
hier meer over hoe klimaatadaptie ingezet kan worden om van gebiedsoverschrijdende eisen en restricties kansen te maken.

2019 - 2020 Casus 2, Woonwijk Het Ven, Eindhoven
Lees
hier meer over hoe de energietransitie en klimaatbestendigheid elkaar kunnen versterken in het verduurzamen van een wijk

2020 - 2021 Casus 3, Internationale KnoopXL

 

Lees hier meer over hoe de klimaatopgave herverdeeld kan worden tussen partijen binnen een complexe ontwikkeling.

2021-2022 Casus 4, Woonwijk Limbeek
Lees de verschillende artikelen waarbij klimaatadaptie gekoppeld wordt aan de thema’s:
watersysteem, mobiliteit en woonomgeving.

2022 - 2023 Casus 5, Woonwijk Generalenbuurt
Lees binnenkort over de lessen van de Generalenbuurt

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen