Nieuwe meettechniek impuls voor aanpak dijkverbetering

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-05-2020
0 reacties

De stevigheid van een dijk wordt niet alleen bepaald door de hoogte; ook de ondergrond is belangrijk. Klei bijvoorbeeld biedt meer weerstand tegen water dan een zandige ondergrond.

Projectleider

Kees Jan Leuvenink

Projectteam

Kees Jan Leuvenink

Organisatie(s)

Aa en Maas

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Onder de vlag van het Hoogwaterbeschermingsprogramma ontwikkelden waterschap Aa en Maas, ingenieursbureau Fugro en kennisinstituut Deltares een nieuwe meettechniek (HPT-MPT) die de waterdoorlatendeid van de ondergrond in beeld brengt. Geen vinger in de dijk dus, maar een buis die ervoor zorgt dat we dijken gericht kunnen versterken.

HPT detecteert grondwaterstromen, een risico voor dijken
Als de ondergrond van een dijk teveel water doorlaat, kan dat leiden tot piping: er sijpelt dan water onder de dijk door, dat zand meeneemt. Als dat proces lang genoeg duurt, ontstaat een doorgaande verbinding (pijp) die de dijk kwetsbaar maakt. De dijk kan hierdoor zelfs bezwijken.

Sondeertechniek-plus
De nieuwe hydraulic profiling tool (HPT) lijkt op de sondeertechniek die gangbaar is in de bouw, waarbij met kracht een buis de grond in gaat om de bodemopbouw te meten. In dit geval spuit er door een opening aan de zijkant van de buis een waterstraal met een constante druk. Hieruit wordt de waterdoorlatendheid van de bodem afgeleid. Op basis van deze informatie kunnen waterschappen hun dijken gerichter versterken, bijvoorbeeld door op sommige plekken te verbreden of te verhogen en op andere juist niet.

Maasdijken
Waterschap Aa en Maas paste de techniek als eerste in 2018 toe in het urgente gebied voor dijkversterking bij Ravenstein-Lith. Ook Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Hollandse Delta gebruikten HPT. Hollandse Delta werkt nu aan een doorontwikkeling, waarbij ook verticale grondwaterstromen meetbaar worden.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen