Circulaire peiler, een instrument om circulariteit te meten

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-09-2020
0 reacties

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk, een beoordelingskader circulariteit opgesteld: De Circulaire peiler.

Projectleider

Romeo Neuteboom Spijker

Projectteam

Romeo Neuteboom Spijker

Externe partners

HWBP, RWS, Lievense

Organisatie(s)

Vallei en Veluwe

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Waterschap Vallei en Veluwe heeft als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk, een beoordelingskader circulariteit opgesteld: De Circulaire peiler. Met de Circulaire peiler kan worden getoetst welk ontwerp het meeste (meetbaar) bijdraagt aan de circulariteitsdoelen. Het is gebaseerd op de acht
circulaire ontwerpprincipes voor MIRT-projecten van Rijkwaterstaat. Het beoordelingskader is opgesteld voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk, maar is breed toepasbaar bij allerlei gebiedsontwikkelingen, projecten en initiatieven.

Het waterschap heeft een innovatiesubsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma gekregen. Er vindt nu doorontwikkeling plaats van de Circulaire peiler.

Zie ook: https://circulairebouweconomie.nl/interview/circulaire-peiler-een-scoremodel-voor-circulariteit/?utm_source=Circulaire+Bouw+Economie&utm_campaign=e946867894-Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_term=0_911e7d31bc-e946867894-367445921

Projectleider:  Marten Hoeksema en Harry Prinsen

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen