Augmented reality in klimaatadaptatie

13-11-2020
0 reacties

In 2019 heeft het Waterschap Noorderzijlvest samen met de gemeenten de stresstesten uitgevoerd voor klimaatadaptatie. In de risicodialoog is het de bedoeling dat men gezamenlijk, op basis van de gemaakte stresstestkaarten, het gesprek aangaat over de uitkomsten.

Projectleider

Leendert Visser

Projectteam

Leendert Visser

Externe partners

Sigbar

Organisatie(s)

Noorderzijlvest

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

In 2019 heeft het Waterschap Noorderzijlvest samen met de gemeenten de stresstesten uitgevoerd voor klimaatadaptatie. In de risicodialoog is het de bedoeling dat men gezamenlijk, op basis van de gemaakte stresstestkaarten, het gesprek aangaat over de uitkomsten. Wat is erg? Wat is wenselijk? Noorderzijlvest heeft de stresstestkaarten naar een nieuw niveau getild door de met augmented reality (letterlijk: versterkte realiteit) de stresstestkaarten digitaal in 3D op tafel te kunnen leggen. Door de iPad dichterbij of verderaf te houden, kan worden in- en uitgezoomd. Ook kan om het model heen worden gelopen om zodoende alle hoeken goed te bekijken.  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen