Waterkwaliteitsstresstest stadswater

Winnovatie Het Waterschapshuis 25-11-2020
0 reacties

Het doel van de ontwikkeling van de waterkwaliteit stresstest is om het thema waterkwaliteit te agenderen in de klimaatdiscussie.

Projectleider

Sita Vulto

Projectteam

Sita Vulto

Externe partners

STOWA, Tauw, Gemeente Utrecht, Gemeente West Maas&Waal, Waterschap Rivierenland, Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Organisatie(s)

De Stichtse Rijnlanden

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Het doel van de ontwikkeling van de waterkwaliteit stresstest is om het thema waterkwaliteit te agenderen in de klimaatdiscussie. 

Aandacht nodig voor waterkwaliteit in de klimaatadaptatie strategieën 

Klimaatverandering heeft invloed op de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater. Tegelijkertijd neemt de druk op het water toe door de steeds warmere, drogere en langere zomers waarin we steeds meer willen recreëren in en op het water maar ook de watervraag voor bijvoorbeeld de landbouw toeneemt. Momenteel worden er overal in het land adaptatiestrategieën opgesteld hoe we om willen gaan met klimaatverandering.  Hierin vind je vaak het woord waterkwaliteit maar hier worden geen concrete acties aan gekoppeld. De reden die hiervoor wordt gegeven is vaak dat waterkwaliteit te ingewikkeld is. 
 

Stresstest maakt de consequenties van klimaatverandering op waterkwaliteit inzichtelijk

Een aantal aspecten van waterkwaliteit kunnen echter prima inzichtelijk gemaakt worden. Hetzij kwalitatief, welke processen zullen optreden, hetzij kwantitatief, in welke mate zullen deze processen optreden. Dit is precies wat de waterkwaliteit stresstest gaat doen.  En daarnaast kijkt de waterkwaliteit stresstest niet alleen naar de ecologische waterkwaliteit maar ook naar de belevingswaarde en de volksgezondheid.

Hiermee willen we het onderwerp waterkwaliteit in de klimaatdiscussie kunnen agenderen zodat we nu de juiste maatregelen kunnen nemen om problemen in de toekomst te voorkomen. Maar ook om te voorkomen dat we met maatregelen die we nemen om andere klimaatproblemen te mitigeren juist problemen voor de waterkwaliteit creëren.

De ontwikkeling van de waterkwaliteit stresstest is een samenwerking van 5 waterschappen, 2 gemeenten en de STOWA.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen