Fitbit voor elektromotoren

18-01-2021
0 reacties

Om topsport te kunnen bedrijven, moet je in goede conditie zijn. Dat weten we allemaal. Ongeplande uitval van een teamgenoot in bijvoorbeeld een wielerploeg kan ervoor zorgen dat je de wedstrijd verliest. Daarom wordt de conditie van topsporters continu in de gaten gehouden.

Projectleider

Floris De Bree

Projectteam

Floris De Bree

Externe partners

Semiotic Labs

Organisatie(s)

Rijnland
Rivierenland

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Om topsport te kunnen bedrijven, moet je in goede conditie zijn. Dat weten we allemaal. Ongeplande uitval van een teamgenoot in bijvoorbeeld een wielerploeg kan ervoor zorgen dat je de wedstrijd verliest. Daarom wordt de conditie van topsporters continu in de gaten gehouden. Moderne sensoren en analysetechnieken helpen daarbij. Wie heeft er tegenwoordig bijvoorbeeld niet een health tracker zoals Fitbit?

Waterbeheer is vergelijkbaar met topsport. Ongeplande stilstand van een pompinstallatie is funest en kan zorgen voor verliezen. Waterschap Rivierenland heeft in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland en Semiotic Labs een fitbit voor elektrisch aangedreven pompen laten ontwikkelen. Het is een innovatie die de achteruitgang van conditie in een vroeg stadium signaleert. En daarmee uitval tot maanden van tevoren aan ziet komen. SAM4 van Semiotic Labs is een soort Fitbit bandje om de voedingskabel van een elektromotor en meet de hartslag van een motor.

Slimme algoritmes maken het verschil
De techniek is innovatief omdat gebruik gemaakt wordt van big data en kunstmatige intelligentie. Door middel van sensoren wordt continu data verzameld. Deze wordt in de cloud bestudeerd door een algoritme. Dit algoritme is in staat om afwijking te detecteren. Iets wat de mens niet kan zien, wordt door het algoritme wel gezien.

De theorie over spanning en stroom en de vibratie hierop, door variatie in de luchtspleet tussen stator en rotor is al langer bekend binnen de elektrotechniek. Sinds de komst van big data en computers met grote rekencapaciteit is het pas mogelijk om dit fenomeen ook daadwerkelijk zichtbaar te maken.

De techniek is daarmee ook wezenlijk anders dan bijvoorbeeld trillingsmetingen.

Samen ontdekken, en experimenteren met nieuwe technieken geeft energie. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen