Medicijnresten verwijderen uit afvalwater - O3-STEP

Manon Bechger 01-10-2020
0 reacties

Het pilotonderzoek O3-STEP® op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Horstermeer werd uitgevoerd van juli 2021 tot oktober 2022. Het is een onderzoek naar het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.

Projectleider

Bechger Manon

Projectteam

Christa Morgenschweis, Jan Peter van der Hoek

Externe partners

Witteveen+Bos; Nijhuis Industries; Cabot; TU Delft;

Organisatie(s)

Waternet
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Het verwijderen van deze medicijnresten is belangrijk omdat inmiddels duidelijk is dat deze medicijnresten nadelige effecten hebben op het waterleven. We vinden dan ook dat deze stoffen niet in ons water thuishoren.

Waterschap AGV
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de ambitie om microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, terug te dringen. Een belangrijke maatregel is het realiseren van aanvullende zuiveringsstappen. Om gelijktijdig nutriënten en microverontreinigingen vergaand te verwijderen kiest Waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor een pilot met O3-STEP®. Deze techniek is veelbelovend en op lab schaal getest en werd in 2020-2021 op pilotschaal onderzocht op de rwzi Horstermeer.

Combinatie van technieken 
Het O3-STEP®-filter is een nageschakelde zuiveringsstap en het is een combinatie van technieken, een toepassing van ozon en granulair actiefkoolfiltratie. Afzonderlijk zijn dit bewezen technieken voor de nabehandeling van rwzi-effluent, maar de combinatie is nog geen bewezen techniek.  

De ozon breekt microverontreinigingen/medicijnresten af of zet de stoffen om naar stoffen die gemakkelijker biologisch afbreekbaar zijn. Met een ozondosering kan eventueel ook worden gedesinfecteerd. 

Het 1-STEP®-filter is een granulair actief-koolfilter dat vergaand nutriënten en zwevende stof verwijdert. Ook worden microverontreinigingen/medicijnresten verwijderd door adsorptie aan de actieve kool. 

Het O3-STEP®-filter kan zo in één stap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand verwijderen. 

Extra zuiveringsstap met ozon 
Voor een goede verwijdering van medicijnresten moet de kool actief zijn. Na verloop van tijd zal de kool beladen zijn en worden geen medicijnresten meer geadsorbeerd. De kool moet dan worden gereactiveerd. Bij het zuiveren met alleen een 1-STEP®-filter is de standtijd van de actieve kool 4-6 maanden. Door een ozonstap te plaatsen vóór het 1-STEP®-filter loopt de standtijd van de kool op, naar verwachting tussen 12 en 30 maanden. Wat de standtijd precies wordt, is een belangrijke onderzoeksvraag die we met de O3-STEP®-pilot beantwoord willen krijgen. 

Voorbereidingen onderzoek 
De onderstaande foto toont het huidige 1-STEP®-filter op de rwzi Horstermeer. Direct naast het filter wordt de pilot O3-STEP® geplaatst, bestaande uit twee zeecontainers en één 1-STEP®-filterkolom. Vanaf half november gaat het pilotonderzoek van start. Bij goede resultaten van het pilotonderzoek kan snel worden opgeschaald naar een full-scale toepassing op de rwzi Horstermeer. Een 1-STEP®-filter is al aanwezig. Alleen een ozoninstallatie moet er dan nog  worden bijgeplaatst. 

Samenwerking 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Waternet, Witteveen+Bos, Nijhuis Industries, Cabot en TU Delft en maakt deel uit van het ‘Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit afvalwater’ van STOWA en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Op de STOWA-website is meer informatie te vinden over het onderzoek. 

Meer lezen
https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/nieuwe-stoffen/haalbaarheidsstudie-o3-step-ipmv-thema-granulair-kool 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen