Met een schat aan informatie de waterbodemkwaliteit voorspellen

Winnovatie Het Waterschapshuis 14-09-2020
0 reacties

Wat kan het verleden ons vertellen over de toekomst? Afgelopen jaren deed Aa en Maas veel waterbodemonderzoek. Dit leverde een schat aan informatie, die we op de (digitale) plank lieten liggen. Tot nu dan!

Projectleider

Joris van Erve

Projectteam

Joris van Erve, Paul Bertens

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Digitale transformatie
Schoon water
Voldoende water

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

We geven jaarlijks ongeveer 600.000 €  uit aan waterbodemonderzoeken ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden. De inschatting van de te verwachten waterbodemkwaliteit bepaalt welke onderzoeksinspanning we moeten leveren en wat de kosten zijn.  De wijze waarop deze inschatting wordt gemaakt is persoonsafhankelijk en vaak meer gebaseerd op theorie dan de praktijk. Dit zorgt regelmatig voor een mismatch tussen de inschatting vooraf en de werkelijkheid.  Je ziet dan bijvoorbeeld een grote afwijking tussen de werkelijke kosten en de begroting.

Dit is niet handig voor de interne bedrijfsvoering. Rijst de vraag: zijn er verbeteringen mogelijk bij het inschatten van de benodigde onderzoeksinspanning zodat we efficiënter omgaan met het geld van de belastingbetaler? In deze Proof of Concept verbeteren we met datascience het proces rondom waterbodemonderzoeken.

De PoC houdt het volgende in:

  • Alle historische waterbodemdata ontsluiten we middels een dashboard. Via een klik op de kaart is te zien welke kwaliteit de bagger heeft en welke specifieke stoffen die bagger bevat.
  • Op basis van de bekende data doen we ook een voorspelling voor de plekken waar nog géén onderzoek is geweest. De verwachting is dat hierdoor een verbetering in het uitzetten van toekomstige waterbodemonderzoeken mogelijk is, omdat we beter kunnen inschatten welke onderzoeksinspanning nodig is en of de locatie verdacht is op het voorkomen van bijvoorbeeld asbest of PFAS.

Beoogde voordelen:

  • In eerste instantie helpt dit de adviseur beheer en onderhoud die belast is met het uitzetten van de waterbodemonderzoeken. Door op voorhand de onderzoeksstrategie beter te bepalen, kunnen we de kosten voor waterbodemonderzoeken beter inschatten, waardoor onverwachte extra onderzoekskosten worden geminimaliseerd en een betere besteding van (belasting)geld plaatsvindt.
  • Daarnaast kunnen Aquon en partners die de waterbodemonderzoeken uitvoeren de resultaten gebruiken.
  • In de toekomst hopen we steeds meer trends en prognoses voor waterbodembeheer op de lange termijn te kunnen signaleren.
  • Een andere spin-off kan zijn dat de adviseurs van Onderzoek & Monitoring met de data aan de slag gaan. Doordat geografisch inzicht wordt gegeven in concentraties van stoffen in de waterbodem, zijn er wellicht betere links te leggen met en verbeteringen aan te brengen in de waterkwaliteit.

Resultaat

De resultaten zijn eind 2020 opgeleverd en verwerkt in een dashboard.

Planning
Bij het waterbodemonderzoek van 2021 wordt het dashboard gebruikt als input voor de bureaustudie naar verontreinigingen. Tevens is met behulp van het dashboard een inschatting gemaakt van de verspreidbaarheid en kosten voor voor waterbodemonderzoek. Eind 2021 wordt dit geevalueerd.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen