Lisdodde als natte landbouw voor productief beheer van natte gronden

Annelies Balkema 16-01-2020
0 reacties

Het waterbeheer van Waterschap De Dommel is in transitie, van een systeem gericht op afvoeren naar een het vasthouden en benutten van water, ook voor langere droge zomers. Het productief beheren van natte gronden helpt daarbij.

Projectleider

Annelies Balkema

Projectteam

Jan van de Graaf, Annelies Balkema, Maarten van Schijndel

Organisatie(s)

Aa en Maas
De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Immers als we water langer in het gebied willen houden, zullen er natte gronden blijven en het zou jammer zijn als die niet deels benut kunnen worden door agrariërs. Natte teelten zoals lisdodde en riet hebben ook nog een waterzuiverende functie en bij extensief beheer wordt ook bijgedragen aan het versterken van de biodiversiteit in het gebied.


Productief beheer van natte gronden kan door het telen van gewassen als lisdodde, riet en wilgen. Voor deze gewassen zijn toepassingen in de biobased economie. Denk bijvoorbeeld aan lisdodde voor bouwmaterialen zoals isolatie, meubels en vloeren, maar ook voor veevoer, stalbedding, substraat voor champignonteelt, etc.. Riet kan naast isolatie ook gebruikt worden als grondstof voor papier en verpakkingen. Een andere inzet zijn vezels voor in bioplastic, mogelijk kunnen hiervan bruggen (zoals bij TU/e), bankjes, pijlborden, boomroosters en oeverbeschoeiing gemaakt worden. En biologisch afbreekbare verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld frietbakjes, uit puur gemalen lisdodde is ook een optie. Zie o.a. de factsheets https://www.veenweiden.nl/natte-teelten/ (i.s.m. STOWA en de werkgroep natte teelten van de Unie van Waterschappen wordt er gewerkt aan een update).

 Biobased brug

Waterschap De Dommel ondersteund deze innovatie in samenwerking met overheden, kennisinstellingen, agrariërs en andere ondernemers. Zo wordt binnen het Interreg project Carbon Connects samengewerkt met een groot aantal Europese partners (https://www.nweurope.eu/projects/project-search/cconnects-carbon-connects/). Waterschap De Dommel draagt bij door op verschillende locaties teelt van natte gewassen te realiseren, kennis en ervaringen te delen, en het materiaal beschikbaar te stellen als grondstof voor bedrijven. Zo is er lisdodde aangeplant in de bio-zone van rwzi Biest-Houtakker en bij rwzi Soerendonk, en wordt het Scheiendsven benut voor proeven met verschillende gewassen, mogelijk ook watermunt, pijlkruid en gele lis. Voor de Raamsloop bij Hulsel ligt er een voorstel om 5 hectare natte grond aan te bieden aan geïnteresseerde agrariërs voor natte teelten. Om dit voor agrariërs aantrekkelijk te maken kan een vergoeding per hectare worden betaald voor ecosysteemdiensten als water vasthouden en verstreken van biodiversiteit, zoals dat nu ook al gedaan wordt binnen agrarisch natuurbeheer (zie https://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/ ).Ook studenten van HAS Den Bosch, Helicon, en het Technasium Boxtel, dragen bij aan dit project door mee te denken over teelt en toepassingen en door het uitvoeren van metingen en proeven.

Voor de eigen bedrijfsvoering van Waterschap De Dommel wordt lisdodde toegepast in het expositiemeubel, komen er tafelbladen met lisdodde laminaat en wordt overwogen om net als Waterschap Aa en Maas rietpapier of graspapier (zoals bij Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer) te gebruiken voor bijvoorbeeld externe communicatie. Ook wordt verkend of biobased buitenmeubilair en bruggen kunnen worden toegepast.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen