Thermische energie uit afvalwater in Buikslotermeer

07-12-2020
0 reacties

De gemeente Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn.

Projectleider

Harry de Brauw

Projectteam

Sara Giorgi, Bas de Nijs, Marjan Schermerhorn

Externe partners

De Key, Firan, Gemeente Amsterdam

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Thema

Energietransitie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Woonstichting De Key, Firan (een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander) en Waternet willen onderzoeken of het mogelijk is om acht appartementenflats met 870 woningen uit de jaren 70 in Amsterdam-Noord te verwarmen door middel van thermische energie uit afvalwater (TEA of riothermie). Daarvoor wordt het project beoordeeld op betaalbaarheid, duurzaamheid, openheid en toekomstbestendigheid. Bij een positieve uitkomst wordt het project verder uitgewerkt en wordt het mogelijk gerealiseerd.  

Bypass met warmtewisselaar

Naast de appartementenflats loopt een hoofdrioolpersleiding die het afvalwater van een groot deel van Amsterdam-Noord afvoert naar de rioolwaterzuivering Amsterdam West. De temperatuur van het afvalwater varieert tussen 14 en 25 graden (winter - zomer) bij een gemiddeld dagelijks droogweerdebiet van 80 l/s. Op dit riool willen we een bypass aanleggen van 300 meter, met in de buiswand een warmtewisselaar waarvan de binnendiameter gelijk is aan die van de bestaande persleiding. Hydraulisch en energetisch heeft dit nieuwe tracé geen noemenswaardig effect op het bestaande systeem.

Warmtewinning in de zomer

De warmte zal voornamelijk worden gewonnen in de zomer en via een warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem worden opgeslagen om in de winter te worden gebruikt. Vanuit de WKO wordt de warmte via een bronnet getransporteerd naar de acht appartementenflats. Iedere flat krijgt een eigen warmtepomp die de temperatuur verhoogt naar 70 °C voor ruimteverwarming en voor warm tapwater. De flats zullen op termijn (< 10 jaar) worden voorzien van na-isolatie volgens hun meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Totdat dit is uitgevoerd zullen de huidige, centraal opgestelde, gasketels in gebruik blijven om te kunnen bijstoken tijdens koude momenten.

Samenspraak met bewoners

Uit de studie blijkt dat dit project naar verwachting niet duurder zal zijn dan het alternatief stadswarmte, terwijl het beter scoort wat betreft duurzaamheid, openheid en toekomstbestendigheid. Het project wordt dan ook verder uitgewerkt in nauw overleg met de bewoners.

Partners

Dit project wordt door De Key, Firan en Waternet gezamenlijk ontwikkeld, in samenspraak met de gemeente Amsterdam.

Planning

De haalbaarheidsstudie is eind 2020 afgerond. In 2021 worden het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO) opgesteld, waarna het ter beoordeling zal worden voorgelegd aan de bewoners en de partners. Bij een akkoord kan in 2022 worden overgegaan tot realisatie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen