RoutinEDA

Ron van der Oost 06-04-2021
0 reacties

Organische verontreinigingen die terecht komen in de waterkringloop kunnen nadelige effecten hebben op het ecosysteem en de volksgezondheid. Bioactieve verbindingen kunnen worden geïdentificeerd met behulp van het bestaande Effect-Directed Analysis (effect-gedreven analyse) platform.

Projectleider

Ron van der Oost

Projectteam

Ron van der Oost

Externe partners

WLN, Vitens, Aqualab Zuid, KWR, RWS, Spark HOLLAND, Hyphen_MS

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Drinkwaterbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Binnen RoutinEDA worden nieuwe bioassays ontwikkeld die toegepast kunnen worden binnen dit platform, gericht op de identificatie van relevante geneesmiddelen waaronder antibiotica, en de actieve metabolieten en afbraakproducten. Voor de succesvolle identificatie van actieve verbindingen zullen er screeningsprotocollen worden ontwikkeld en zal het platform worden teruggebracht naar de nanoschaal. Routinematig gebruik van het platform en daarbij de identificatie van relevante toxische stoffen zal leiden tot een kostenbesparing in het monitoren van de waterkwaliteit.

Het platform combineert high throughput in vitro bioassays met een chemische karakterisering van een watermonster, om zo de bioactieve verbinding te identificeren. Een watermonster dat is geconcentreerd met behulp van vastefase-extractie wordt gescheiden middels vloeistofchromatografie. De componenten die gescheiden van de kolom komen worden gesplitst in twee delen, waarvan een deel naar een hoge resolutie massaspectrometer (QTOF) wordt geleid en het ander deel naar de FractioMateTM. De FractioMateTM  —een apparaat ontwikkeld in een voorloper van het RoutinEDA project— fractioneert de gescheiden componenten in 96- of 384 wellsplaten waarin een bioassay wordt uitgevoerd. De actieve fracties op de bioassay plaat komen overeen met een retentietijdvenster in de data van de massaspectrometer. Met behulp van de hoge resolutie data kan de identiteit van onbekende stoffen (suspect en non-target screening) worden achterhaald. Binnen RoutinEDA worden screeningsprotocollen ontwikkeld om de identificatiestappen te vergemakkelijken en robuust te maken.  

Verdere minituarisatie van het platform vindt plaats met behulp van nano-vloeistofchromatografie en bioassays in druppelformaat op microarray glaasjes.   

 

Resultaat 

Het monitoren van waterkwaliteit is erg kostbaar vanwege de hoge kosten die gemoeid gaan met de bijbehorende chemische analyses grote aantallen doelstoffen. Met behulp van het Effect-Directed Analysis platform kunnen de stoffen met (toxische) relevantie worden geïdentificeerd. Routinematige implementatie van het platform zal leiden tot het gerichter kunnen monitoren van verontreinigen die op dat moment relevant zijn. In zijn geheel zal dit leiden tot een kostenbesparing in het monitoren en een verbetering van de waterkwaliteit. 

De eerste publicatie van dit onderzoek is nu gepubliceerd (zie bijlage).

Waterkwaliteit en technologie

Meer informatie

http://www.cec-partnership.nl/web/index.php/projects/routineda 

 

Binnen het RoutinEDA project wordt samengewerkt door twee onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit en met HWL. In de gebruikerscommissie van het RoutinEDA project zijn vertegenwoordigd:

WLN  https://wln.nl/;

Vitens https://www.vitens.nl/;

Aqualab Zuid https://aqualab.nl/;

KWR https://www.kwrwater.nl/;

RWS https://www.rijkswaterstaat.nl/;

Spark HOLLAND https://www.sparkholland.com/;

Hyphen_MS https://www.hyphenms.nl/.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen