Psychopharmaceau

Winnovatie Het Waterschapshuis 11-01-2021
0 reacties

Meer dan een miljoen Nederlanders gebruikt psychofarmaca, zoals antidepressiva en antipsychotica. Deze medicijnen komen na gebruik in het oppervlaktewater terecht. Doordat ze zijn ontworpen vanwege hun effecten op het zenuwstelsel kunnen psychofarmaca zogenaamde infochemicaliën nabootsen.

Projectleider

Ron van der Oost

Projectteam

Peter Beemsterboer

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Dat heeft tot gevolg dat ze de onderlinge communicatie en het gedrag van organismen kunnen beïnvloeden, wat leidt tot ongewenste effecten in de structuur en in het functioneren van ecosystemen. Verwacht wordt dat het gebruik ervan toeneemt en dat stelt waterkwaliteitsbeheerders voor een uitdaging.

Effecten beperken

Dit project richt zich op de mogelijkheden om de emissies en effecten van psychofarmaca te beperken, zoals het verbeteren van regelgeving, het ontwikkelen van milieuvriendelijker alternatieven, het beter kunnen begrijpen en inschatten van de effecten op het ecosysteem en mitigatie via waterbehandeling, via technologie of via de natuur.

Onderzochte aspecten

In dit project werken drie aio’s (artsen in opleiding tot specialist) gedurende vier jaar. Bij toezichthouders worden data geïnventariseerd, van trends in het gebruik en bij de effecten worden scenario’s gemaakt, gewerkt wordt aan groenere alternatieven en aan het testen van waterbehandelingsmethoden. In mesocosms (experimentele buitensystemen waarmee de natuurlijke omgeving onder gecontroleerde omstandigheden wordt onderzocht) en modellen worden de effecten op ecosysteemniveau bekeken. Daarnaast wordt gekeken naar de subtiele effecten van chronische lage dosering en worden bioassays voor infodisruptie ontwikkeld. Ook worden voorstellen gedaan voor het bijstellen van de regelgeving om ongewenste effecten te voorkomen.

Gewenste resultaten

Het project levert kennis op over de geschetste problematiek. De aio’ s kunnen ook bijdragen leveren voor pilots op het gebied van waterzuivering en voor pilots die zijn gericht op de vermindering van ecosysteemeffecten door psychofarmaca.

Samenwerking

Het project is een samenwerking tussen toegepaste onderzoeksinstituten (Water Research Institute, RIVM, Wageningen Environmental Research), water sector (Rijkswaterstaat, Vereniging van Rivierwaterbedrijven, STOWA, Geneesmiddelenproductie en autorisatie (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Waternet levert in het project een in-kind bijdrage in de vorm van advisering en begeleiding.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen