Vislift XL Nederlands grootste!

18-11-2020
0 reacties

Vislift XL is de grootste in zijn soort. We plaatsen deze vislift bij de stuw in waterloop Hertogswetering om de vismigratie hier niet te belemmeren.

Projectleider

Ernst-Jan Melisie

Projectteam

Ernst-Jan Melisie

Externe partners

Vislift BV

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Stroomsnelheid
Een vistrap of vispassage staat gewoon altijd open en daar kunnen alle vissen dan doorheen. Bij vislift XL kunnen we de stroomsnelheid aanpassen aan de voorkeur van bepaalde vissen. Zo kunnen we heel gericht sturen op een voorspoedige migratie van bepaalde soorten. 

'Mooie bijvangst'
Mooie bijvangst zijn de waterkwaliteitsgegevens. Alle beschikbare data verzamelen we in een dashboard. Dit levert allerlei informatie op. Zo kunnen we bijvoorbeeld in een vroeg stadium een lozing opsporen of vaststellen dat het water te weinig zuurstof bevat. In de toekomst willen we het aantal meetbare parameters uitbreiden.   

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen