Aquathermie verantwoord toepassen

Winnovatie Het Waterschapshuis 24-09-2020
0 reacties

Energietechnologieën die géén gebruik maken van fossiele brandstoffen en die minder of geen broeikasgassen uitstoten zijn van groot belang om de mondiale klimaatverandering te beperken. Aquathermie; winning van thermische energie uit oppervlakte-, afval-, en drinkwater is één van die technologieën.

Projectleider

Theo schulpen

Projectteam

Theo Schulpen

Externe partners

Gemeente Laarbeek, Gemeente Helmond

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Energietransitie
Klimaatadaptatie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Lopend

Enerzijds stimuleert waterschap Aa en Maas de uitrol van aquathermie,  anderzijds kloppen er steeds meer partijen bij Aa en Maas aan met steeds concreter wordende initiatieven.

Om deze initiatiefnemers te ondersteunen en de uitrol van aquathermie te bespoedigen, heeft Aa en Maas, samen met de Brabantse waterschappen, een strategisch beleid ontwikkeld.

Daarnaast lieten de Brabantse waterschappen een aquathermieviewer ontwikkelen. Deze viewer brengt, voor een te selecteren gebied, de theoretische potentie van aquathermie in beeld, maar tevens ook de warmtevraag in dat gebied. De viewer kan initiatiefnemers helpen bij de eerste haalbaarheidsstudies.

Samenwerking
Met de gemeente Laarbeek en gemeente Helmond onderzoeken we hoe 3.000 tot 4.000 woningen nabij de zuivering in Aarle-Rixtel verwarmd kunnen worden met warmte gewonnen uit het effluent van deze zuivering.

Proactief
Een proactieve houding is belangrijk. We zullen blijven werken aan de ontwikkeling van kennis om aquathermie op een verantwoorde wijze toe te passen. En bestaande en nieuwe initiatieven blijven we faciliteren.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen