Hoogtekaart pakt dubbelrol: voor land én water

16-07-2020
0 reacties

Hoogtekaarten voor het land blijken ook uitstekend bruikbaar voor het meten van de waterstanden. Ideaal, want daarmee sparen we tijdrovende handmatige kalibratierondes en controles aan sensoren uit. Daarnaast is het een extra controle op datakwaliteit.

Projectleider

Martijn van Berkel

Projectteam

Martijn van Berkel

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water
Waterveiligheid

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN), de digitale hoogtekaart voor heel Nederland, is sinds begin 2020 compleet en gratis publiekelijk beschikbaar. Onderzoeksinstituut Deltares onderzocht samen met waterschap Aa en Maas in hoeverre het AHN bruikbaar is om het meetnet van waterstanden te ijken.

Dubbele winst
Voorheen dachten we dat de hoogtekaart voor land geen nut had voor water. Met name omdat de laserstralen waarmee gemeten wordt (vanuit een helikopter) alle kanten op schieten door de weerkaatsing op het water. Na onderzoek en tests is gebleken dat er toch voldoende punten ‘terugkomen’ bij een meetronde, waardoor we met een bepaalde nauwkeurigheid toch de waterhoogte op dat moment kunnen bepalen.

Kalibratieronde uitsparen
Een resultaat is dat de metingen grove afwijkingen in de waterstanden (>10cm) aan het licht brengen. Hierdoor kan een waterschap het meetnet gerichter controleren en verbeteren, waardoor minder veldwerk campagnes nodig zijn. Jaarlijks sensoren kalibreren is niet meer nodig. Eens per twee jaar volstaat. Dit is zeer kostenbesparend.

Elk waterschap houdt jaarlijks kalibratierondes. Dat maakt deze nieuwe toepassing interessant voor andere waterschappen, zowel nationaal als internationaal.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen