Peilbootje meet diepte waterlopen tot op de centimeter nauwkeurig

01-07-2020
0 reacties

Elk jaar inspecteren de medewerkers van Beheer & Onderhoud bij Aa en Maas een deel van alle waterlopen, om te bepalen of er de komende jaren gebaggerd moet worden. Tot een jaar geleden gebeurde dat met een peilstok, waarbij geschat werd hoe dik de laag bagger op de bodem was.

Projectleider

Jos van der Stappen

Projectteam

Jos van der Stappen

Externe partners

Eyewings

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Lopend

Tegenwoordig meet een op afstand bestuurbaar peilbootje de bodemhoogte tot op de centimeter nauwkeurig.

Werking
Met een GPS-ontvanger aan de bovenzijde meet het bootje de positie en met de sonar aan de onderzijde meet het de diepte. Deze gegevens worden direct omgerekend naar RDNAP (Rijksdriehoeksmeting Normaal Amsterdams Peil). De medewerker die het bootje vanaf de waterkant bestuurt, krijgt de data direct te zien. Aan het einde van het traject haalt hij een usb-stick met de verzamelde gegevens uit het bootje, waarna ze op kantoor worden geladen in het Geografisch Informatie Systeem (GIS). De data worden dan automatisch vergeleken met de legger, een kaart van de originele waterloop. Als daaruit blijkt dat er meer dan 15 centimeter bagger op de bodem ligt, kleurt dat deel van de waterloop rood op de kaart. Zo is direct inzichtelijk voor welke delen van het traject baggerwerkzaamheden ingepland moeten worden.

Initiatiefnemer is bedrijfsleider Jos van der Stappen, die behoefte had aan een meer nauwkeurige meetmethode omdat de reguliere berekening - door de diepte van de peilstok af te zetten tegen de waterlijn en de diepte van een nabijgelegen duiker - altijd een schatting was. Het bootje is ontwikkeld met de firma Eyewings.

Het bootje wordt ingezet in het hele werkgebied van Aa en Maas. De methode met het peilbootje is sneller én nauwkeuriger dan de handmatige manier van meten. Belangrijk is wel dat er in de winter of vlak ná het maaien wordt gemeten, want begroeiing op de bodem kan het bootje misleiden. De planning voor de inzet van het bootje wordt hierop afgestemd.  

Op een aantal punten is het bootje nog kwetsbaar. Hier wordt aan gewerkt. 

Afbeeldingen

BathyBoat Eyewings

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen