Water verdelen met data science

Winnovatie Het Waterschapshuis 06-07-2020
0 reacties

We willen via de Peelkanalen meer zoet water uit de Maas naar de droge hoge zandgronden in Oost-Brabant aan te voeren. Hiervoor zijn fysieke aanpassingen aan de oude turfkanalen nodig.

Projectleider

Diana Grove

Projectteam

Diana Grove

Externe partners

Rijkswaterstaat

Organisatie(s)

Aa en Maas
Limburg

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Voldoende water

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Gestopt

En om de maximale capaciteit van die kanalen te berekenen en te benutten willen we ook beschikken over specifieke data.

Rijkswaterstaat, Aa en Maas en Waterschap Limburg zijn al enige tijd bezig met fysieke aanpassingen aan de kanalen. Beslissingen hierover nemen we veelal op basis van ervaring en slechts zijdelings op basis van data. Dit gaat al lange tijd goed, maar wordt steeds lastiger. Het is tenslotte een kwetsbare manier van werken. Ten eerste omdat deze werkwijze persoonsafhankelijk is en ten tweede omdat je (soms impopulaire) ingrepen moeilijk of niet kunt verantwoorden naar buiten toe. Met data van hoge kwaliteit kan dit wel. 

Informatiedashboard
De betrokken partijen vatten eind 2018 het plan op om de beschikbare meetgegevens beter te bekijken en voorspellende data te interpreteren. Hier hebben zij in 2019 integraal aan gewerkt. Inmiddels is een eerste informatiedashboard ontwikkeld, met hierin samengebracht, de gegevens en instellingen van stuwen en de watertoevoer in de kanalen. Dit systeem is al redelijk bruikbaar, maar beheerders zijn huiverig. Vermoedelijk omdat de data nog niet 100% betrouwbaar zijn en omdat het werken met een dashboard als raadgever nog niet is ingebed in de bedrijfscultuur.

Beheer op afstand
Het uiteindelijke doel is om met behulp van data science de Peelkanalen op afstand te beheren. Hiervoor is een digitale transformatie nodig en dat kost nu eenmaal tijd. Tot die tijd zullen beheerders nog veel tijd doorbrengen op de Peeloevers…

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen