Calamiteitendraaiboek Vizier beschermt Nederland tegen hoogwater

Winnovatie Het Waterschapshuis 26-09-2019
0 reacties

Achter de dijken langs de Maas, Rijn, Waal en IJssel wonen en werken miljoenen mensen, die bij extreem hoogwater direct gevaar lopen. Het is dus cruciaal dat we naderend hoogwater op de grote rivieren op tijd zien aankomen, zodat we de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.

Projectleider

Luuk Vergeldt

Projectteam

Martijn van Berkel, Ronald Wolters

Organisatie(s)

Aa en Maas
Rivierenland

Bedrijfsfunctie

Waterkeringenbeheer

Thema

Waterveiligheid

Technologie

IoT / sensoren

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Het geautomatiseerde calamiteitendraaiboek Vizier waarschuwt én adviseert de waterbeheerders van de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland, zodat we droge voeten houden.

Automatische waarschuwingen zetten draaiboek op maat in werking

Vizier is ontwikkeld in opdracht van de waterschappen Rivierenland en Aa en Maas. Waterschap Aa en Maas had er vooral belang bij vanwege het grote aantal objecten in de Primaire en Regionale Waterkeringen en het watersysteem in de regio rondom Den Bosch, waar veel water samenkomt. Bij hoogwater vergt het de nodige inspanningen om het gebied droog te houden.

Passende maatregelen

Vizier houdt de waterstanden, weers- en waterstandsverwachtingen constant in de gaten en bepaalt per object (zoals een kunstwerk of dijkpost) of actie vereist is. Als het nodig is, worden er waarschuwingen verstuurd naar de juiste personen. Elke waarschuwing zet een actie volgens het draaiboek in werking, met daarin passende maatregelen per object en/of per persoon (rol); denk bijvoorbeeld aan het sluiten van coupures (openingen in de dijk). De versie van Waterschap Rivierenland is daarin wat uitgebreider dan die van Waterschap Aa en Maas, maar beide waterschappen kunnen op een dashboard voortdurend volgen wat de status van alle acties is. Vizier blijkt een betrouwbare partner met nog vele nieuwe uitbreidingsmogelijkheden.

Projectupdate september 2019


Waterschap Aa en Maas gebruikt Vizier sinds 2017 en werkt momenteel samen met Waterschap Rivierenland aan een versie 2.0.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen