Op koers? Gewoon even het dashboard checken...

Winnovatie Het Waterschapshuis 30-03-2020
0 reacties

Het Management Overleg Zuivering (MOZ) van waterschap Aa en Maas vond het niet zo lekker sturen met al die versnipperde en soms verouderde data. Oftewel: de vertaling van waardevolle data van de vijf zuiveringsregio’s naar bruikbare, actuele sturingsinformatie liet te wensen over.

Projectleider

Gerco Weststeijn

Projectteam

Gerco Weststeijn

Organisatie(s)

Aa en Maas

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

De oplossing: het automatiseren van rapportages in de vorm van een dashboard, zodat de informatie altijd correct en actueel toegankelijk is.

In een oogopslag
In samenwerking met Orgfit ontwikkelde een multidisciplinair team (bestaande uit IT-professionals en experts van Aa en Maas) in 2019 een gloednieuw dashboard voor het MOZ. De gebruikers ervan zien voortaan in een oogopslag of de uitgezette processen - gekoppeld aan opgefriste strategische doelen - in het werkgebied goed verlopen en hoe het onder meer financieel met de projecten gesteld is. Door dagelijks inzicht te hebben in (gekoppelde) data kan het waterschap sneller dan ooit zien of de gestelde managementdoelen gehaald worden.

Wendbaar
Het is nu heel makkelijk om aanpassingen en vooral aanvullingen te doen - zoals bijvoorbeeld een nieuwe KPI toevoegen - wanneer het MOZ of afgevaardigden daarom vragen. Dit vergroot de wendbaarheid enorm. Aan het MOZ de taak om het dashboard up to date te houden en te laten aansluiten op de gekozen koers.

Status
De 0.1 versie is op 19 februari 2020 opgeleverd. Vanaf deze datum wordt er continu gewerkt aan verbetering. Naar verwachting is het dashboard eind 2020 compleet.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen