Verwijderen microplastics uit effluent met bellenscherm

Winnovatie Het Waterschapshuis 18-08-2021
0 reacties

Na een succesvolle proef met het verwijderen van macroplastics uit oppervlaktewater middels een bellenscherm, rees bij The Great Bubble Barrier de vraag of hun techniek ook zou werken voor microplastics.

Projectleider

Bob de Boer

Projectteam

Bob de Boer

Externe partners

The Great Bubble Barrier, PWN, KWR, HWL

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Afgerond

Na een succesvolle proef met het verwijderen van macroplastics uit oppervlaktewater middels een bellenscherm, rees bij The Great Bubble Barrier de vraag of hun techniek ook zou werken voor microplastics. Deze plastic deeltjes tot 0,5 mm groot kom je niet alleen tegen in oppervlaktewater, maar ook in gezuiverd rioolwater (effluent). Voor de waterschappen is het daarom interessant om te onderzoeken of nabehandeling van effluent met een bellenscherm helpt tegen de uitstroom van microplastics naar oppervlaktewater.

Met financiële ondersteuning vanuit het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) is het bellenscherm in 2019 de praktijk getest in de effluentsloot van rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; HHNK).  Ook drinkwaterbedrijf PWN was betrokken, omdat zij de mogelijkheden van het benutten effluent voor drinkwaterbereiding verkennen. Op verschillende momenten zijn watermonsters genomen op locaties voor en achter het bellenscherm en geanalyseerd op de aanwezigheid van mircoplastics, door zowel kennisinstituut KWR als het waterlaboratrium (HWL).

Helaas is de effectiviteit van het bellenscherm op het verwijderen van microplastics niet aangetoond. Er zijn gedurende de praktijkproef te veel wisselende factoren geweest die het resultaat van de meting beïnvloeden. Een vervolgonderzoek onder meer stabiele en controleerbare omstandigheden is gewenst. Het onderzoek heeft wel bijgedragen aan het ontwikkelen van een geautomatiseerde analysetechniek voor microplastics met 'laser direct infrared' (LDIR).

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen