Digitale najaarsschouw (controle onderhoudsstaat B-watergangen)

Winnovatie Het Waterschapshuis 13-10-2020
0 reacties

Door satellietbeelden, gecombineerd met kunstmatige intelligentie in te zetten kan het uitvoeren van de "najaarschouw" efficiënter, goedkoper en met een betere kwaliteit uitgevoerd worden.

Projectleider

Jeroen Waanders

Projectteam

Jeroen Waanders

Organisatie(s)

Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Digitale transformatie
Voldoende water

Technologie

Drones en satellieten
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Implementatie/uitrol

Status

Afgerond

Door satellietbeelden, gecombineerd met kunstmatige intelligentie in te zetten kan het uitvoeren van de "najaarschouw" efficiënter, goedkoper en met een betere kwaliteit uitgevoerd worden. De computer heeft geleerd sloten die "schoon"zijn voor ons al goed te keuren, hierdoor kunnen wij ons focussen op die stukken in ons beheergebied die onze aandacht vragen. Ten opzichte van de "oude" werkwijze, sparen we als waterschap zo’n 150 werkdagen uit. Toch betekent het niet dat werknemers moeten vrezen voor hun baan. ,,Nee, iedereen zal het herkennen dat je vaak mensen tekort komt in je bedrijf. De uren die we besparen, kunnen we inzetten voor andere werkzaamheden.”

Inmiddels doen we dit, na een test in 2018, voor het tweede jaar op rij voor het volledige gebied van WDODelta. 

In de basis werkt het als volgt.  in de periode begin oktober tot begin november is de pleiades satelliet geprogrammeerd om foto's te maken van ons gebied conform een aantal specificaties waar het gaat om bewolkingsgraad en dergelijke. Zodra deze binnen zijn wordt dit beeld gecontroleerd door een computeralgoritme. Dit algoritme is aangeleerd om schone en vieze sloten (vies kan ook begroeiing betekenen) van elkaar te onderscheiden. Er rolt er per vijftig meter een beoordeling uit de machine. Deze beoordeling wordt nu nog nagelopen middels een visuele controle op het beeldscherm om evidente fouten er nog uit te kunnen halen, de afgekeurde watergangen worden toegewezen aan de verantwoordelijke toezichthouder die middels een app aangeeft of de computer het goed of fout had, ondersteunt door een foto waarmee we de computer kunnen leren die fout in de toekomst niet meer te maken, het systeem leert zichzelf om schone en foute sloten beter te herkennen. Met het jaar wordt dit beter.”

Als waterschap Drents Overijsselse Delta willen in ieder geval niet meer anders. ,,We gaan ernaar toe dat dit een vanzelfsprekendheid wordt, dat we geen schouw meer in hoeven te plannen.

Inmiddels zijn we ook samen met alle waterschappen in Nederland, Rijkwaterstaat, de NSO (Netherlands Space Office) en Stowa ook gestart met een traject om veranderingen in de brede zin in de omgeving van waterstaatswerken te detecteren en te classificeren onder de werknaam NL- veranderdetectie.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen