Maaivelddaling - Onderzoek naar bodemdaling met behulp van satellietdata

03-06-2021
0 reacties

Probleem Als gevolg van geologische processen, gaswinning, grondwateronttrekkingen en inklinking van veen is er in Delfland sprake van maaivelddaling. Bij het maken van peilkeuzes wordt maaivelddaling meegewogen.

Projectleider

Sipke Riemersma

Projectteam

Sipke Riemersma

Externe partners

TU-Delft, Skygeo, STOWA, Veenweiden

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Bodemdaling

Technologie

Drones en satellieten
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Afgerond

Probleem
Als gevolg van geologische processen, gaswinning, grondwateronttrekkingen en inklinking van veen is er in Delfland sprake van maaivelddaling. Bij het maken van peilkeuzes wordt maaivelddaling meegewogen. Omdat er momenteel geen gebiedsdekkende maaiveldgegevens voor onverharde gebieden zijn, wordt maaivelddaling gebaseerd op aannames. Deze aannames sluiten niet goed aan bij het gewenste detailniveau.

Doel
Het krijgen van inzicht in de actuele maaivelddaling in onverharde gebieden van Delfland met behulp van satellietdata.

Stand van zaken
Het onderzoek heeft geresulteerd in een verbeterd inzicht in de beweging van de bodem, zowel op korte als op lange termijn. Uit de resultaten blijkt ook dat inzicht in maaivelddaling helaas niet alleen op basis van satellietbeelden kan worden verkregen. Er zullen altijd aanvullende metingen in het veld nodig zijn. De directe meerwaarde blijft daardoor beperkt. In 2020 is het onderzoek afgesloten, in het tweede kwartaal 2021 volgen de oplevering en presentatie van de resultaten. Het onderzoek loopt door binnen andere trajecten van de TU-Delft. Delfland blijft aangesloten bij toekomstige ontwikkelingen.

(Potentiële) impact
Een verbeterd inzicht in de beweging in de bodem helpt bij het maken van betere beheer- en beleidskeuzes bij bijvoorbeeld peilbesluiten, watersysteemanalyses, wateroverlastmaatregelen en onderhoud van waterkeringen.

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen