Illegale dempingen opsporen met behulp van satellietdata

07-06-2021
0 reacties

PROJECT ILLEGALE DEMPING Hoe gaat het nu? Aan een wijziging in ons watersysteem ligt altijd een vergunning ten grondslag en waarop we handhaven. Voor het opsporen van mogelijke illegale dempingen is in de huidige situatie een GIS- proces ingericht.

Projectleider

Magriet van der Ploeg

Projectteam

Marcel Adema, Stefan de Jong

Organisatie(s)

Wetterskip Fryslân

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Digitale transformatie
Waterveiligheid

Technologie

Drones en satellieten
Kunstmatige intelligentie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

PROJECT ILLEGALE DEMPING

Hoe gaat het nu?

Aan een wijziging in ons watersysteem ligt altijd een vergunning ten grondslag en waarop we handhaven. Voor het opsporen van mogelijke illegale dempingen is in de huidige situatie een GIS- proces ingericht.

Huidige knelpunten

Omdat we zo’n groot beheergebied hebben is het controleproces erg arbeidsintensief. Het controleren met de huidige oplossing kost 1500 manuren. Door de beperkte capaciteit die we hierop in kunnen zetten doen we elk jaar maar 1/5 deel van ons beheergebied. Dit kan betekenen dat we een mogelijke verandering pas na 4 jaar zien en dan pas kunnen handhaven. Dit is niet wenselijk en kan ook  anders. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie.

Wenselijke situatie

Met kunstmatige intelligentie trainen we een model, waarbij we gebruik maken van satellietbeelden, waarmee we waterlopen kunnen vinden en zicht hebben op het hele gebied. Vervolgens kan het computerprogramma controleren of deze waterloop in onze eigen registratie staat vermeld en of er een vergunning aan ten grondslag ligt.

Wat zijn baten uit de wenselijke situatie?

Doordat het werk grotendeels overgenomen wordt door de computer is de inschatting dat het proces binnen 200 manuren afgerond kan worden voor ons hele waterschapsgebied. Maar de winst is nog groter, want door het verminderen van regels (deregulering) verschuift het werk van vergunningverlening naar handhaving. We gaan geen vergunningen meer uitgeven maar zien wel wijzigen in ons watersysteembeheer. Deze wil je toetsen of ze nog voldoen aan de richtlijn van het waterschap.

Stand van zaken

Op dit moment hebben we het benodigde model van kunstmatige intelligentie ontwikkeld. Ons applicatielandschap is eind 2020 hiervoor geschikt maakt. Deze techniek kan in 2021 ingezet worden voor Wetterskip Fryslân bij de afdeling handhaving. 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen