Winning humuszuren uit het filtraat van SOI Echten en Tilburg en het uitvoeren van kiemproeven

Amor Gaillard 12-10-2020
0 reacties

Het rejectiewater van rwzi’s met een slibgisting en thermische druk hydrolyse bevat hoge concentraties humus- en fulvinezuren. Deze humus- en fulvinezuren kunnen in geconcentreerde vorm uit het rejectiewater gewonnen worden en mogelijk ingezet worden als een bodemverbeteraar.

Projectleider

Amor Gaillard

Projectteam

Alexandra Deeke

Externe partners

Tauw, Opure, Topsector Kennis & Innovatie, WUR en Van Iperen

Organisatie(s)

De Dommel
Drents Overijsselse Delta

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Proof of Concept

Status

Afgerond

Het rejectiewater van rwzi’s met een slibgisting en thermische druk hydrolyse bevat hoge concentraties humus- en fulvinezuren. Deze humus- en fulvinezuren kunnen in geconcentreerde vorm uit het rejectiewater gewonnen worden en mogelijk ingezet worden als een bodemverbeteraar.

Testopzet
Voor de productie van humuszurenconcentraten hebben de waterschappen Drents Overijsselse Delta (verder WDODelta) en De Dommel in 2018 rejectiewater aangeleverd van de slibontwatering van de rwzi’s Echten en Tilburg. Deze centraten zijn door Opure in Ede opgewerkt tot humuszuren concentraten welke vervolgens in het Topsector Kennis & Innovatie (TKI) onderzoek HumicXL is onderzocht op samenstelling van verschillende humuszuren concentraten en de toegevoegde waarde als bodemverbeteraar.

In 2019 zijn er potproeven uitgevoerd door de WUR en een praktijkproef door Van Iperen met humuszuurconcentraat.


Resultaten onderzoek
Het is mogelijk gebleken ‘ruw centraat’ op te werken tot een centraat dat een gelijk of hoger niveau aan humuszuren bevat dan producten die nu verkrijgbaar zijn in de handel.

Uit het onderzoek is echter ook naar voren gekomen dat het centraat o.a. medicijnresten, zware metalen en Pak’s bevatten. De aanwezigheid en overschrijding van de norm (t.a.v. koper, nikkel en zink) maakt dat het centraat niet zomaar ingezet kan worden als meststof in de landbouw.

Er zijn kiemproeven en potproeven met mais uitgevoerd, met toevoeging van verschillende humuszuren (BlackJak, Attero, Vitens en Opure). Dit bleek geen significante verschillen op te leveren met betrekking tot wortelmassa, wortellengte, spruitmassa of spruitlengte tussen wel/geen humuszuur toevoeging. Het is mogelijk dat humuszuur ‘iets’ activeert maar dat de plant daar onder de gebruikte test condities geen voordeel van heeft gehad en dus niet sneller groeide.

We hebben geen landbouwkundig relevante effecten van humuszuren kunnen aantonen. Maar wel is gebleken dat herwonnen humuszuren uit de rwzi qua structuur niet anders zijn dan commerciële humuszuren. Het traject is met dit resultaat beëindigd en krijgt geen vervolgonderzoek.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen