De Waterbank

Marco Stevens 27-09-2021
0 reacties

De Waterbank is het verbindingsplatform voor vraag en aanbod van restwater. Door slim het hele jaar met water om te gaan wil De Waterbank miljoenen liters restwater hergebruiken.

Projectleider

Joost Brouwer, Marco Stevens

Projectteam

Joost Brouwer, Marco Stevens

Externe partners

MTD

Organisatie(s)

De Dommel

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Circulaire economie
Klimaatadaptatie
Voldoende water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Het doel voor 2023 is uitwisseling van 100 miljoen liter restwater onder de leden. De Waterbank is nu bezig met de ontwikkeling van een keurmerk. Dat geeft aan dat restwater kwalitatief geschikt en duurzaam te gebruiken is. Uiteindelijk doel is het in evenwicht brengen van de waterbalans middels hergebruik van restwater.

Door de drogere zomers van de afgelopen jaren neemt de vraag naar kostbare waterbronnen toe. Dit legt een extra druk op onze huidige grondwaterreserves, zeker op de Brabantse zandgronden. De Waterbank brengt via haar platform partijen in contact. Een partij kan restwater opslaan om dit later zelf te gebruiken (Water voor Later). Of deze partij biedt restwater aan een andere partij, om zo kostbaar water te besparen. Dit past naadloos in het beleid van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij de inrichting van het land. Het vraagt wel een omslag in het denken en doen!

Hoe werkt De Waterbank?
Inmiddels is de coöperatieve vereniging De Waterbank U.A. officieel opgericht. Sinds 1 januari 2023 kunnen publieke en private partijen aansluiten en lid worden van de vereniging.
Hoe werkt het verder? De eerste stap is het in kaart brengen van vraag en aanbod van restwater in verschillende gebieden. De Waterbank is hierbij de verbinder. De vraag voor restwater staat centraal. Via het platform van De Waterbank ontstaat er actie en bewustwording.

De samenwerking tussen de leden is interessant voor bedrijven en publieke partijen om aan te sluiten. Het aantal leden dat het doel omarmt, neemt sterk toe.

Animatiefilmpje De Waterbank

Sluit u ook aan?
Onderdeel zijn van de vereniging en meebouwen aan het verbindingsplatform? Dat kan via https://www.dewaterbank.nl/inschrijfformulier/.

Of stuur een e-mail naar info@dewaterbank.nl voor meer informatie over deze coöperatie.

Het ontstaan van De Waterbank
De Waterbank is ontstaan uit de samenwerking tussen MTD en Waterschap De Dommel. Het werk van MTD bestond voor 90% uit het aanleggen van tijdelijke watervoorzieningen bij nationale en internationale evenementen. Corona zorgde ervoor dat het werk stil kwam te liggen. Reden genoeg voor MTD om zich te richten op andere doelen en contact te zoeken met Waterschap De Dommel. Met de juiste mensen aan tafel ontstond al snel het idee voor De Waterbank. Dat dit zo snel gerealiseerd werd, komt door het DNA van de mensen in de werkgroep. Zij zien geen beren op de weg, maar denken “Hoe kan het wel”.


In memorium
Een van de bedenkers van dit idee, István Koller, is helaas op 14 mei 2021 overleden.
“To Transition from waterboard to circular board is my dream”.

 

Afbeeldingen

Innovatie

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen