Poseidon - Sturen in de Waterketen

13-09-2021
0 reacties

Op deze pagina vind je geslaagde innovaties en pilots, maar ook projecten die nog lopen. Van elke innovatie zie je precies wie er aan werken en in welke fase het project zich bevindt.

Overzicht

In samenwerking met de gemeentes bouwen we een zelflerend en zelfsturend platform om te zorgen voor optimale afvoer van afvalwater en hemelwater naar de zuiveringen.

Projectleider

Lilian Schiltmans-Leijen

Projectteam

Rob van de Sande, Wijnand Turkensteen, Bas van Dijck

Organisatie(s)

Aa en Maas

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer
Watersysteembeheer

Thema

Digitale transformatie
Klimaatadaptatie
Schoon water

Technologie

IoT / sensoren
Kunstmatige intelligentie
Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Ons afvalwater wordt ingezameld en naar de rioolwaterzuivering getransporteerd via gemeentelijke of particuliere rioolstelsels. Het aanbod van afvalwater fluctueert nogal over de dag, terwijl het zuiveringsproces beter verloopt als de aanvoer van afvalwater gelijkmatiger op de rioolwaterzuivering aankomt. Het water komt dan schoner de zuivering uit. Daarom onderzoeken we hoe we de aanvoer van afvalwater naar de zuivering kunnen verbeteren. Als dit lukt zijn op termijn minder investeringen nodig om afvalwater verdergaand te zuiveren.

minder wateroverlast op de straat bij regen  en zo min mogelijk afvalwater in de natuur 
Op onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) kunnen grote kwaliteitswinsten behaald worden. Deze verbeteringen worden behaald door de inzet van onze medewerkers in samenwerking met onze partners. Voorbeelden zijn het afvlakken van de aanvoer naar de rwzi en het beter aansturen van de beluchting en chemicaliëndosering. Om deze verbeteringen in stand te houden is een goed regelsysteem nodig. De traditionele regelsystemen zijn veelal reactief. Met de verdere digitalisering van het waterschap kunnen deze regelsystemen uitgevoerd worden met een voorspellend systeem.

Wereldwijd worden dergelijke voorspellende sturingssystemen steeds meer toegepast.

Een voorspellend systeem kan het overstorten voorkomen en water op straat verminderen door het optimaal benutten van de gemeentelijke riolering en buffervoorzieningen in het transportstelsel. Daarnaast is het sturingssysteem op de zuivering relatief eenvoudig uit te breiden met sturingsdoelen voor het voorkomen/verminderen van de broeikasgasemissies (met name lachgas).  

Zo schoon mogelijk gezuiverd afvalwater terug de natuur in
Voor Aa en Maas is het een continu-uitdaging om afvalwater zo goed mogelijk te zuiveren. We denken dat het  altijd nog schoner, efficiënter en milieuvriendelijker kan. Dit doen we met een staaltje kunstmatige intelligentie. Op de rioolwaterzuivering  doen sensoren en controlesystemen hun werk om actuele data te koppelen aan modellen gebaseerd op data uit het verleden. Op basis van die gegevensmix stuurt een systeem het waterzuiveringsproces aan waarbij continu gezocht wordt naar de optimale instellingen.

De prestaties van de rioolwaterzuivering verbeteren met behulp van wiskundige verbanden en virtuele assistentie; Aa en Maas doet dat al sinds 2011, op de zuivering in Oijen. Hierbij maakt Aa en Maas gebruik van Aquasuite PURE. Dit systeem kan met data geautomatiseerd voorspellen wat het water nodig heeft om schoon te worden. En dat tegen zo laag mogelijk energieverbruik en met zo min mogelijk chemicaliën.

Innovatief
Een systeem voor het integraal sturen van de gemeentelijke riolering, aanvoer naar de zuivering EN het behandelen van het afvalwater is echter nog nergens toegepast. 

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.