Onderzoek naar aanplantmethodes van ondergedoken waterplanten

Winnovatie Het Waterschapshuis 04-06-2021
0 reacties

Ondergedoken waterplanten vormen een belangrijke leefomgeving voor jonge vissen en waterdiertjes. Bij de aanleg van nieuwe waternatuur blijft de ontwikkeling van deze planten meestal achter.

Projectleider

Jos Spier

Projectteam

Jos Spier

Externe partners

GKB Realisatie {https://www.gkbgroep.nl}

Organisatie(s)

Delfland

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Biodiversiteit
Schoon water

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Probleem

Ondergedoken waterplanten vormen een belangrijke leefomgeving voor jonge vissen en waterdiertjes. Bij de aanleg van nieuwe waternatuur blijft de ontwikkeling van deze planten meestal achter. Te veel voedingsstoffen in het water, een beperkt doorzicht, slibvorming, bagger, stroming, golfslag, vraat door vogels of kreeften en (maai)beheer kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van onderwaterplanten. Het is nog onbekend met welke aanplantmethode ondergedoken waterplanten het beste tot groei komen. 

 

Doel

Het onderzoeken welke factoren bepalend zijn voor de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten en het ontwikkelen van een efficiënte aanplantmethode waarmee de ontwikkeling van deze waterplanten wordt ondersteund.

 

Stand van zaken

In het voorjaar van 2020 zijn de oevers ingeplant achter de oeverbescherming. Er is een selectie gemaakt van drie soorten waterplanten die al voorkomen binnen het beheergebied van Delfland en die van belang zijn voor de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Deze zijn geplaatst met drie soorten aanplantmethodes:

  1. direct in de bodem
  2. met behulp van een mat waarop de planten zijn gekweekt;
  3. met een kooi erover om vraat te voorkomen.

De belangrijke eerste conclusie is dat de in de kooien aangeplante waterplanten uitgroeien. Golfslag (als gevolg van onder andere scheepvaart) en vraat (door vogels, kreeften en/of vissen) lijken belangrijke knelpunten voor ondergedoken waterplanten. De waterkwaliteit (hoge voedselrijkdom) en bodemkwaliteit (mogelijke toxiciteit) lijken vooralsnog geen beperking te vormen voor de groei van waterplanten. In 2021 is onderzocht of de waterplanten na een winter zelf ontkiemen in de kooien. De planten zijn in de zomer van 2021 weer opgekomen. Het vervolgtraject was dat een deel van de kooien gefaseerd werd weggehaald om te toetsen of de planten zich dan ook kunnen handhaven. Het eerste tussentijdse rapport omtrent de vegetatiedata is opgemaakt en hieruit blijkt dat de waterplanten niet goed groeien wanneer de vraatbeschermende constructies verwijderd zijn. Het project wordt dit jaar afgerond, maar er wordt in 2023 gemonitord of de ondergedoken watervegetatie in staat is om zichzelf te handhaven.  

(Potentiële) impact

Een efficiënte aanplantmethode verbetert de ontwikkeling van aangeplante waterplanten en daarmee het ecosysteem en de waterkwaliteit. Hierdoor verminderen vervangingskosten. Dit is van belang voor het behalen van de KRW-doelen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen