Perceelwijzer

Jolien Verweij 25-03-2021
0 reacties

Het is lastig om als agrariër aan water-gerelateerde informatie te komen. Agrariërs hebben behoefte aan gedetailleerde water-gerelateerde informatie (uit onderzoek + eigen ervaring in studieclubs gebleken).

Projectleider

Jolien Verweij

Projectteam

Alice Fermont, Anne Marieke Motelica - Wagenaar, Arjen ter Braak, Staring Ben, Paul Stroet

Organisatie(s)

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Asset management
Dienstverlening
Digitale transformatie
Schoon water
Voldoende water

Projectfase

Onderzoek/verkenning

Status

Gestopt

Voor agrarische bedrijfsvoering is het van belang om inzicht te hebben in lokale  weersverwachtingen, grondwaterstanden, waterkwaliteit, wateronttrekkingsverboden zijn en wanneer er gemaaid of gebaggerd kan worden.  

  • Agrariërs hebben de behoefte om direct met de waterschappen te kunnen communiceren  
  • Waternet wil werken aan betrokkenheid en relatiebeheer met agrariërs.  
  • Van Waternet als overheidsinstelling wordt verwacht dat verzamelde data openbaar toegankelijk is voor inwoners/gebruikers van het gebied.  

Kansen van de Perceelwijzer:  
De PW app is ontworpen als platform voor informatievoorziening over waterkwaliteit en werken en biedt de mogelijkheid tot het geven van een terugkoppeling. De app moet uitgerold worden in het AGV gebied, dat gaat gepaard met twee grote uitdagingen: 

1. Uitdagingen en doelen datakoppeling:  
Een deel van de data van Waternet is goed beschikbaar: Waterkwaliteit, kunstwerken, peilen en grondwater. Een deel van gegevens die bij Waternet verzameld worden, staan niet in de te koppelen programma’s. Er is een verbeterslag nodig op bagger en maaiplanningen. Meedoen aan dit onderzoek is een kans om die verbeterslag te maken. Er is behoefte aan inzicht waar welke data staat en wat er zou moeten gebeuren om deze data te koppelen.  Meedoen betekent dat we hier ervaring mee op kunnen doen.  

2. Uitdaging en doelen communicatie en dienstverlening:  
De Perceelwijzer kan onderdeel zijn van de strategie om als Waterschap beter met boeren te communiceren. Via de app kunnen zij ook gemakkelijk meldingen doen over het watersysteem. Waternet kan andersom ook pushberichten geven van relevante informatie die betrekking heeft op de percelen van de agrariër. 

Projectplanning
In de eerste helft van 2021 zijn voorbereidingen getroffen zoals een onderzoek naar communicatie met agrariërs en voorsorteren op hoe de data-aansluiting geregeld moet worden. Het landelijke projectteam dat de uitrol coördineert onder 14 deelnemende waterschappen gaat hiermee in september van start en heeft een looptijd van twee jaar afgekondigd. Op dit moment wordt de tijdsbesteding voor de data-aansluiting in kaart gebracht. Hopelijk kan in 2022 de echte uitrol voor Waternet van start gaan. 

Extra informatie
De website: http://www.perceelwijzer.nl 

Filmpje van 1 minuut: https://www.youtube.com/watch?v=rPcRGfncJXg 

Artikel op digitaleoverheid.nl : https://www.digitaleoverheid.nl/achtergrondartikelen/app-perceelwijzer-stelt-boer-centraal-bij-waterschapsinformatie/ 

Vlog (HWH) met uitleg: https://youtu.be/WI1rvAdaQ_M 

Installeer vooral de App eens. Hij werkt ook al gedeeltelijk in jullie gebied. Scroll even naar Brabant als je meer info wilt zien. 

IOS: https://apps.apple.com/us/app/perceelwijzer/id1496606536 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.waterschapshuis.perceelwijzer&hl=nl 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen