Multiflexmeter: slim meten voor iedereen

17-01-2022
0 reacties

Waterstanden meten aan de hand van meer dan 1.300 peilschalen en watermeters en daarna de data digitaal omzetten kost een hoop tijd en geld. Dat kon toch echt wel sneller en efficiënter volgens Jos Goossen van waterschap Scheldestromen.

Projectleider

Jos Goossen

Projectteam

Jos Goossen

Externe partners

Provincie Zeeland {https://www.zeeland.nl/}; The Things Network {https://www.thethingsnetwork.org/}; Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind UA {https://www.zeeuwind.nl/}; The Things Network community Zeeland {https://www.thethingsnetwork.org/community/zeeland/}; HZ University of Applied Sciences {https://hz.nl/}; Calvijn College {https://www.calvijncollege.nl/}

Organisatie(s)

Scheldestromen

Bedrijfsfunctie

Watersysteembeheer

Thema

Klimaatadaptatie

Technologie

Aquathermie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Waterstanden meten aan de hand van meer dan 1.300 peilschalen en watermeters en daarna de data digitaal omzetten kost een hoop tijd en geld. Dat kon toch echt wel sneller en efficiënter volgens Jos Goossen van waterschap Scheldestromen. Met een aantal microcontroller chips en een goede hoeveelheid innovatieve creativiteit kwam hij met het prototype van de Multiflexmeter: een duurzame en effectieve watermeter.

De aanleiding voor het project
Het project begon in 2016 na een evaluatie van de monitoring bij het waterschap. Verschillende afdelingen namen metingen af voor verschillende doeleinden en dat kan leiden tot fouten. Daarbij kost het ook nog eens een hoop tijd en geld om al die 1.300 peilschalen af te lopen op locatie.

De eerste oplossing was een digitale meter met parkeersensoren. Deze meten immers afstand en waren dus perfect voor het meten van het waterpeil. Het probleem daarmee was dat je alsnog langs moest gaan om het geheugenkaartje uit de meter te halen om de data over te kunnen zetten. Daar moest dus nog iets op gevonden worden.

Internet of Things
Rond 2016 kwam het zogenaamde Internet of Things op gang. Dit is een netwerk van antennes, ook wel gateways genoemd. Deze antennes kunnen data en meetwaarden van sensoren op een heel efficiënte manier draadloos versturen naar het internet. Het mooie van dit netwerk is dat het ook nog eens open source is. Mensen kunnen zelf dus een antenne maken en deze op een hoge plek bij hen in de buurt plaatsen om zo het netwerk uit te breiden. Dit werkt natuurlijk een stuk beter dan handmatig de data ophalen van meters, dus de apparatuur werd meteen ingekocht door Scheldestromen om zo de Multiflexmeter naar een nieuw niveau te tillen. Samen met de hulp van leerlingen van een Technasium zorgde Scheldestromen ervoor dat de Multiflexmeters gekoppeld werden aan het Internet of Things netwerk. Hierdoor was het heen-en-weer reizen voor de geheugenkaarten in de Multiflexmeters verleden tijd. In 2017 won de Multiflexmeter de waterinnovatieprijs.

Huidige toepassingen en de toekomst
Op het moment meet de Multiflexmeter op bepaalde plekken de waterpeilen. Ook is het in een vergevorderd stadium voor temperatuurmeting. Dit is interessant voor aquathermie en de energietransitie. In samenwerking met provincie Zeeland wordt er verder gewerkt aan een geheel nieuw systeem om verzilting van grondwater te meten. Hiervoor wordt geëxperimenteerd via een proefopstelling van de Multiflexmeter bij de Hogeschool Zeeland. Ook wordt er gekeken naar geschikte plekken in Zeeland waar verzilting gemeten kan worden.

Volgend jaar wordt verwacht dat er een Zeeland dekkend Internet of Things netwerk tot stand is gebracht in samenwerking met onze partners Ook wordt er hard gewerkt aan het Sensorbucket project. Dit is een systeem die alle sensordata kan vertalen naar een gebruiksvriendelijke vorm. Voor de Multiflexmeter zelf zijn er plannen om deze in de toekomst ook fijnstof te laten meten. Verder wordt er in Zierikzee gelijktijdig met een andere pilot een sub-pilot gedraaid om een watertemperatuurmeetnet op te zetten met behulp van de Multiflexmeter. Het is verder niet het geval dat alle 1.300 peilschalen in de toekomst vervangen zullen worden door een Multiflexmeter. Wel zullen er op korte termijn op een aantal plekken een Multiflexmeter naast de peilschaal worden geplaatst.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen