Ge(O)zond Water

Winnovatie Het Waterschapshuis 17-08-2021
0 reacties

Drinkwaterbedrijf PWN en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) werken in Wervershoof samen aan schonere zoetwaterbronnen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Projectleider

Ronald Koolen

Projectteam

Ronald Koolen

Externe partners

Drinkwaterbedrijf PWN

Organisatie(s)

Hollands Noorderkwartier

Bedrijfsfunctie

Waterketenbeheer

Thema

Circulaire economie
Schoon water

Technologie

Zuiveringstechnologie

Projectfase

Pilot

Status

Lopend

Met bestaande drinkwatertechnologieën worden microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater gehaald en verkennen we of dit gezuiverde afvalwater kan worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld natuur, industrie of landbouw). We zien dit als een mooi begin van een systeemverandering. We zetten hiermee een stap richting een circulaire waterketen.

Hoe houden we ons oppervlakte- en drinkwater in de toekomst schoon en gezond? Met die vraag zijn PWN en HHNK eind 2016 een samenwerking gestart om microverontreinigingen, waaronder medicijnresten, uit afvalwater te halen. Op dit moment komt al jaarlijks landelijk 190 ton medicijnresten via het riool in het oppervlaktewater terecht en dit wordt alleen maar meer door de vergrijzing, aldus het RIVM. De samenwerking is ontstaan vanuit het idee dat hoe schoner het oppervlaktewater en grondwater, hoe schoner de bron voor drinkwater. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit! HHNK verwijdert met bestaande drinkwatertechnieken microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater. HHNK en PWN verkennen nu of dit water hergebruikt kan worden.
We zien dit als een mooi begin van een systeemverandering. We zetten hiermee een stap richting een circulaire waterketen.

 Resultaten uit de onderzoeksfase laten zien dat verwijderen van microverontreinigingen goed mogelijk is en geeft zicht op een effluent van uitstekende kwaliteit. Beter dan het oppervlaktewater waarop dit effluent geloosd zou worden. Dit roept de vraag op of gezuiverd afvalwater als aanvullende bron voor hergebruik kan worden ingezet. Bijvoorbeeld als hergebruik voor natuur, Industrie of landbouw. Daarmee spelen we de bestaande schonere zoetwaterbronnen vrij voor de drinkwatervoorziening. Dit kan niet alleen in Nederland veel betekenen, maar ook op andere plekken in de wereld waar zoet water schaars is.

PWN en HHNK werken niet alleen met elkaar samen, maar ook in (inter)nationaal verband met kennisinstellingen, bedrijfsleven en andere belanghebbenden. De resultaten van het project zijn van groot belang voor alle waterschappen en drinkwaterbedrijven in Nederland en daarbuiten. Het samenwerkingsverband zet daarom fors in op kennisuitwisseling en streeft met alle belanghebbenden naar circulair waterbeheer.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen