Grondwaterpeilmeting met radar: geen handwerk en sneller

20-09-2021
66 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Bij grondwaterpeilbuizen worden regelmatig handmetingen gedaan: met een meetlint wordt de diepte gemeten, deze wordt afgelezen, overgeschreven en in de computer ingevoerd. De vele manuele stappen geven een hoog risico op fouten. Een meting met radar is sneller en betrouwbaarder. De meetwaarde kan direct door het meetmiddel naar de server of computer worden gestuurd.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Bij grondwaterpeilbuizen worden regelmatig handmetingen gedaan: met een meetlint wordt de diepte gemeten, deze wordt afgelezen, overgeschreven en in de computer ingevoerd. De vele manuele stappen geven een hoog risico op fouten.
In een data-onderzoek bij Waterschap de Dommel, werd gevonden dat in 15% van de metingen, een afwijking van meer dan 3 cm werd gevonden tussen de handmeting en de automatische meting (op basis van waterdruk; bijv. i-real). Een deel van deze fouten wordt veroorzaakt door menselijke fouten.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Door het gebruik van een digitale oplossing, kan de gebruiker geen overschrijf-fouten meer maken. Bovendien kan achteraf teruggezocht worden wat er echt in het veld is gemeten, wat nu niet mogelijk is.
Op het moment is het meetmiddel ontworpen om te gebruiken bovenop een peilbuis. Op termijn is het misschien ook mogelijk om te meten zonder aanwezigheid van een peilbuis.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

De snelle meetmethode kan tijd besparen en hermetingen zijn niet meer nodig. Bovendien is de meetmethode gemakkelijk te gebruiken, waardoor de meting door meer mensen uitgevoerd kan worden, zonder dat er veel training voor nodig is.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Hermetingen kosten niet alleen veel tijd, er moet ook naar het meetpunt gereisd worden.
Indien het mogelijk is om te meten zonder peilbuis, hoeven deze ook niet meer aangelegd te worden, wat de invloed van het waterschap op het ecosysteem zal verminderen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Waterschap de Dommel en Holland Innovative hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de meetkwaliteit van het grondwaterpeil. Naar aanleiding daarvan zijn verschillende oplossingsrichtingen geformuleerd. Een vooronderzoek (in samenwerking met Vention Technologies) is afgerond, maar het algoritme om de radar signalen en te interpreteren moet nog geoptimaliseerd worden.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Bijgevoegd is een presentatie met de resultaten van het genoemde vooronderzoek.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Simone Bouwmans, Holland Innovative

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen