Je eigen onboarding streamen met een online onboardingtool

23-09-2021
47 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Bij het HWBP project Sterke Lekdijk wordt de Lekdijk over een lengte van 55km versterkt. Dit project is een innovatief project op een aantal punten. Het heeft namelijk de doelstelling om het project met innovaties en emissieloos te volbrengen. Ook is er sprake van een innovatiepartnerschap met verschillende aannemers, waarin Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden samen met de aannemers verantwoordelijk is voor een goede oplevering van het project. Organisatorisch brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee, onder andere hoe je zorgt dat iedereen die aan het project werkt goed ingewerkt is en over de juiste basiskennis beschikt. Daarom is er een digitaal onboardingsprogramma ontwikkeld.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Door een digitale onboardingstool te maken, kan iedereen binnen no-time over dezelfde belangrijke basiskennis over het project en praktische kennis beschikken. Hierdoor is iedereen versneld ingewerkt op het project, krijgt hier beeld bij (letterlijk en figuurlijk) en weet hoe alles werkt bij HDSR. Dit scheelt tijd, moeite en kan op het eigen tempo online. Het is als het ware het 'on demand streamen' van je eigen onboarding.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Het samenwerkingsverband is nieuw, het project is nieuw en de relevante informatie was ook nog niet gebundeld. Door het gebruik van een digitale oplossing staat alle belangrijke informatie bij elkaar (tekst en beeldmateriaal), kan iemand makkelijk inwerken, ook op afstand of in dienst van een andere werkgever. Dit draagt bij aan een goede samenwerking binnen het innovatiepartnerschap. Het is hiermee de ‘next level’ van het traditionele inwerken op kantoor. De informatie in de tool kan verder doorontwikkeld worden en de tool zelf kan ook breder uitgerold worden, waardoor er nog potentie is het idee verder door te ontwikkelen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Eenmalig alle informatie samenbrengen levert minimale, eenmalige kosten van het communicatiebureau op. Hier tegenover staat dat iedere (nieuwe) medewerker op dit project on demand zijn eigen onboarding kan 'streamen', op een moment dat het voor hem/haar geschikt is. Zo kan iemand snel ingewerkt zijn. Hiernaast is er winst doordat niet iedere keer het wiel uitgevonden hoeft te worden tijdens het inwerken, iedereen dezelfde informatie krijgt en de tijd die bespaard wordt door inwerken op de werkvloer.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door het inzetten van een onboardingstool is het makkelijker om nieuwe medewerkers, externen en samenwerkingspartners digitaal te onboarden. Hiermee is reizen naar kantoor om in te werken niet meer noodzakelijk. Zowel voor degene die ingewerkt wordt, maar ook voor degene die het inwerken doet. Dit scheelt reisbewegingen en tijd.
De inhoud van de tool kan continu geactualiseerd worden en mogelijk ook bij andere projecten gebruikt worden. Dit maakt dit idee duurzaam en toekomstgericht.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De onboardingtool is tot stand gekomen met ons waterschap en drie verschillende aannemers. Door alle partijen is input geleverd voor de onboardingstool. Hiermee is dit een voorbeeld van excellente samenwerking over organisaties heen, met als gezamelijk belang een goed lopende projectorganisatie.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden - Martine Hoppenbrouwers en Monica van Dijk

Afbeeldingen

02-08-22 om 16:52

Kun je nog iets meer vertellen over de onboardingstool zelf? Zitten daar ook nog innovatieve elementen in? Ik denk dan bijv. aan het volgen van een nieuwe medewerker (hoeveel % van de stof heeft deze al gedaan) , een bepaalde mate van interactiviteit met collega/s of andere nieuwe medewerkers, push-berichten, geschikt voor mobiel enz....

Martijn van Berkel
27 sep. 2021 om 09.21

02-08-22 om 16:52

@Martijn van Berkel

de onboardingstool is gekoppeld aan het verbindingsplatform Sterke lekdijk (teams) waar alle medewerkers op het project met elkaar kunnen communiceren en informatie (smoelenboek, foto's, vlogs ed) met elkaar kunnen delen (berichten sturen). Ook vragen stellen kan daar. De onboardingstool zelf bevat tekst en filmpjes en verschillende knoppen en informatie over de deelprojecten. Medewerkers kiezen zelf wat ze interessant vinden en wat niet. We volgen medewerkers verder niet.

Martine Hoppenbrouwers
27 sep. 2021 om 14.19

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen