NL Veranderdetectie

30-09-2021
226 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

NL Veranderdetectie is een slimme geautomatiseerde manier van monitoren van veranderingen in de waterhuishoudkundige inrichting en infrastructuur.  Een algoritme bepaalt de veranderingen in het veld, op basis van beschikbare hoge resolutie satelliet- en luchtfoto’s, gecombineerd met machine learning technieken, waardoor uiteindelijk een zelflerend systeem ontstaat.  Zo kun je bijvoorbeeld snel zien waar een sloot illegaal is gedempt, zonder dat je hiervoor het veld in hoeft. NL Veranderdetectie is een digitale, landelijke dienst, die waterschappen en RWS helpt bij de uitvoering van tal van taken. NL Veranderdetectie maakt effectiever en efficiënter toezicht in het veld mogelijk én doelmatiger handhaven op maatregelen die ten behoeve van het waterbeheer zijn genomen door derden. Zie voor meer informatie: NL Veranderdetectie - Van Beeldmateriaal Naar Beeldinformatie


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De waterschappen en RWS hebben slechts een beperkt aantal ogen in het veld om te observeren of er dingen gebeuren in en rondom waterlopen en waterkeringen. Met onze innovatie zijn we in staat om veel meer 'digitale ogen' in het veld up&running te krijgen om ons watersysteem continu te volgen en in te grijpen wanneer het noodzakelijk is. Dit scheelt tijd en veel geld, het werkt kwaliteitverhogend en zorgt er ook voor dat we minder bedrijfsmiddelen zoals auto’s hoeven in te zetten voor onze handhavings- en (op termijn) ook inmeettaken t.b.v. beheer van beheerregisters en BGT.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

De gecombineerde inzet van satellietdata en ‘machine learning’ technieken. Hierdoor ontstaat automatisch een zelflerendsysteem, dat zichzelf continue verbetert, waardoor waterschappen en RWS hun kerntaken sneller, beter, goedkoper, efficiënter en met minder CO2 uitstoot kunnen uitvoeren.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het aloude probleem van maar een beperkt aantal ogen in het veld, wordt vervangen door een continu aanwezig zijn van een groot aantal digitale ogen in het veld. Een systeem dat automatische informatie aanmaakt die direct kan worden gebruikt voor concreet handelen of het automatische updaten van kaarten.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

NL Veranderdetectie zorgt ervoor dat er minder bedrijfsmiddelen het veld in hoeven, waardoor er minder energie hoeft te worden verbruikt en er minder CO2 uitstoot is. Ter illustratie: Voor alléén de use-case schouwen (NL Veranderdetectie ondersteunt er veel meer) bij alléén WDOD kan 92% van de percelen gecontroleerd worden via satellieten. Ipv 30.000 percelen controleren hoeven nu nog maar 2.400 percelen gecontroleerd te worden. Een enorme besparing in tijd en gereden kilometers. Pas dit toe voor alle use-cases en voor alle 21 waterschappen  (wat we doen met NL-Veranderdetectie) en je scoort ontzettend hoog op het gebied van duurzaamheid.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het is naast een technische innovatie vooral ook een sociale innovatie omdat alle waterschappen, RWS, HWH, STOWA en NSO (Netherlands Space Office) samenwerken. Op deze manier wordt ook optimaal gebruikgemaakt van alle data die toch al door satellieten wordt gegenereerd. Ook in die zin zijn we uniek in onze soort.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

NL Veranderdetectie is een innovatie die door een grote groep mensen is bedacht en tot grote hoogte is gestuwd. Dat Joost Heijkers toevallig de inzending heeft verzorgd zegt dus niet dat hij alleen de bedenker is. Integendeel: het is een joint effort van vele mensen werkzaam bij genoemde partijen. Formeel schrijven we dus in namens het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving) van de waterschappen en de AgVH (Adviesgroep hoofden Verginning en Handhaving) van Rijkswaterstaat.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Het LOVH (Landelijk Overleg Vergunning en Handhaving) van de waterschappen en de AgVH (Adviesgroep hoofden Verginning en Handhaving) van Rijkswaterstaat.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen