Gekleurd zand bij monitoring grofzandbarrière

30-09-2021
253 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Gekleurd zand in de dijk gebruiken voor monitoring. Een rode zandlaag van 15 cm komt bovenop de grofzandbarrière, zodat de grofzandbarrière kan worden getraceerd en de hoogwaterveiligheid eenvoudig en doeltreffend kan worden gemonitord.  Op dit moment wordt de rode zandlaag in Gameren daadwerkelijk aangebracht in de grond, samen met de grofzandbarrière, over een lengte van een kilometer als onderdeel van een innovatieve aanbesteding.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

De rode zandlaag als tracer zorgt ervoor dat de grofzandbarrière (GZB) onder alle omstandigheden buiten, dus ook bij hoogwater, altijd zichtbaar is. De rode zandlaag signaleert bij hoogwater de GZB; het uitspoelen van de bovenzijde GZB is onderdeel van het mechanisme. Wanneer het rode zand detecteerbaar is bij de uitstroom van een zandmeevoerende kwel, kunnen (op tijd) aanvullende maatregelen worden genomen. Tevens geeft de rode zandlaag als tracer eenvoudig en doeltreffend aan waar de grofzandbarrière echt ligt langs de dijk. Zo kan ook worden voorkomen dat de grofzandbarrière wordt beschadigd bij graafwerkzaamheden.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

1. Ontwikkeld binnen het Innovatiepartnerschap: de kracht van het samen innoveren. Samen met de aannemerscombinaties is gezocht naar een manier om de grofzandbarrière te monitoren. Het innovatiepartnership is (ipv een minicompetitie) zodanig uitgewerkt dat 2 aannemerscombinaties het werk uitvoeren in Gameren. Samen met deze marktpartijen is gezocht naar een manier om de grofzandbarrière te monitoren. 2. Monitoring zonder aanvullende beheersinspanning en/of ingewikkelde dataverzameling. Het idee van het rode zand toepassen in een waterkering is eenvoudig, doeltreffend en volledig natuurlijk. 3. Monitoring met 100% van natuurlijke materiaal. Past binnen het duurzame karakter van de GZB.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Goedkope, doeltreffende methode waarbij zonder enige aanvullende beheersinspanning informatie verkregen kan worden over de staat van de GZB. Het geeft een signaleringswaarde af.
De rode laag zand als tracer is duurzaam, de borging/beheer kan zonder aanvullende kosten en zonder techniek. Er zijn geen extra maatregelen (zoals dataverzameling, onderhoudskosten, informatie-inrichting) nodig. Het gebruik van gekleurd zand als indicatie voor het functioneren van civiele kunstwerken is ook interessant voor andere civiele toepassingen. Het is een eenvoudige, goedkope en doeltreffende innovatie.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Het is 100% natuurlijk, geen bodemvreemd materiaal, ook geen energiebehoefte tijdens beheer, geen onderhoudskosten, geen dataverzameling of beheersinspanning.
Het vormt een prachtige aanvulling op de innovatie van de grofzandbarrière, dat ook een grondverbetering is, in plaats van een extra beschermingsconstructie in de dijk. Zand wordt al eeuwenlang toegepast in een kering, maar het idee om ook gekleurd zand in een dijk toe te passen als indicator voor het functioneren en traceren van de locatie van de grofzandbarrière is nieuw en toekomstgericht.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Deze innovatie is het resultaat van een nauwe samenwerking binnen het Innovatiepartnerschap GZB-Gameren. Hiervoor is een ‘Denktank’ opgericht waarin WSRL, Deltares en de beide realisatiepartners (Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers B.V. en FPH Ploegmakers B.V. en Combinatie Martens en Van Oord en G. van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf) met adviseur Inpijn Blokpoel de mogelijke monitoringsmethodes hebben onderzocht voor de GZB. In afstemming met diverse leveranciers is het gekleurde zand als meest doeltreffend en efficiënt naar voren gekomen. Het Innovatiepartnerschap is hierin stimulerend geweest om samen met de markt in een korte tijd te komen tot innovatieve en uitvoerbare ideeën.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Meer info over de grofzandbarrière: www.wsrl.nl/gameren


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Rivierenland in samenwerking met Combinatie Van de Wetering Cultuurtechniek B.V., Vissers Ploegmakers      B.V. en FPH Ploegmakers B.V. en Combinatie Martens en Van Oord en G.      van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, Deltares, Inpijn Blokpoel en het HWBP.

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen