Cloiq, de circulaire slimme regenton

Winnovatie Het Waterschapshuis 08-10-2021
231 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Cloiq, een wolk van een regenton! Werken aan het klimaat is vaak zo suf. Saai. We mogen dit niet of moeten dat. Studio Bas Sala heeft daar iets unieks op bedacht: een circulaire slimme regenton. Die sparen we samen bij elkaar door plastic in te zamelen en printen we vervolgens met een 3D-printer.  Cloiq, cloiq, cloiq klinkt het geluid van regendruppels op het dak. Druppels die vaak verloren gaan maar niet met Cloiq. Simpelweg omdat technische snufjes ervoor zorgen dat de slimme regenton op eigen houtje het ultieme waterpeil reguleert. Zo is Cloiq een slim hulpmiddel om de stad leefbaar te houden ten tijde van extreme weersomstandigheden. Ze is leeg voor de hoosbui valt en vol in perioden van droogte om haar omgeving te irrigeren. En ze is een circulair product lokaal gemaakt in Rotterdam!


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Klimaatverandering is een feit. Het weer wordt steeds extremer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. Met overlast tot gevolg.
Onze slimme regenton beperkt de overlast. Het online systeem anticipeert op de weersvoorspelling. Cloiq leegt zich voor de hoosbui en bij droogte regent het water uit de slimme wolk. Beplanting blijft groen en hittestress neemt af. Onze originele slimme regenton was een antwoord op klimaatverandering. De toename van CO2 en het gebruik van aardolieproducten zorgen voor klimaatverandering. Het is onze verantwoordelijkheid om dit te stoppen. Cloiq is circulair, gemaakt van hergebruikt plastic. Ingeleverd door bewoners.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

We hebben eerder de slimme regenton ontwikkeld. Nu hebben we de stap gemaakt naar een circulair product.Cloiq is de eerste circulaire slimme regenton. Samen met meer dan 100 bewoners uit Rotterdam Noord hebben we in de afgelopen maanden plastic verzameld. Van dit plastic printen we nu met een Robot 3D-printer de regentonnen.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

“Spaar nu plastic, spaar straks water!” is het motto van onze inzamelactie. Voor de productie van de wolk hergebruiken we materialen en besparen zo op kosten en grondstoffen.
De buffercapaciteit van een ton bedraagt 1500 Liter, die bij droogte ingezet kan worden en keer op keer drinkwater bespaart.
Het participatie gedeelte van het project zorgt voor bewustwording bij bewoners over de samenhang van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Het geeft bewoners handvaten om zelf in actie te komen door plastic te verzamelen en in te leveren.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Cloiq maakt een stap naar een duurzamer Nederland. Afval plastic krijgt een nieuw leven in de vorm van 3D-geprinte regentonnen. Grote objecten in de vorm van wolken die de publieke ruimte verfraaien maar ook in (collectieve) tuinen geplaatst kunnen worden. We creëren bewustwording bij stadsbewoners over het gebruik van water, hergebruik van grondstoffen en klimaatadaptatie.
Cloiq is een hulpmiddel om de stad leefbaar te houden ten tijde van extreme weersomstandigheden. De wolk beregent letterlijk haar omgeving. Hierdoor ontstaan nattere plekken en kan er andere vegetatie toegepast worden. De hittestress vermindert en de biodiversiteit neemt toe.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Studio Bas Sala ontwikkelt samen met andere partijen innovatieve, circulaire producten om zo tot een klimaatadaptieve stad te komen. Het iteratieve proces bij de ontwikkeling van Cloiq zou niet mogelijk zijn geweest zonder een vruchtbare samenwerking met buurtbewoners en onze zakelijke partners. Meer dan 100 deelnemers uit Rotterdam Noord hebben maandenlang zorgvuldig het juiste plastic schoon bij ons ingeleverd. Daarna is dit plastic versnipperd bij Community Plastics zodat The New Raw van deze grondstof onze prototypes kon printen (3D). Tot slot plaatsen we de wolken terug in de wijk waar het plastic verzameld is. Waarbij we nieuwe plekken creëren waar duurzaamheid, ecologie en klimaatadaptatie samenkomen. Zo is de cirkel rond.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

www.cloiq.nl


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Studio Bas Sala

Afbeeldingen

0  reacties

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen