Samen groen maaien op waterstof

Winnovatie Het Waterschapshuis 27-09-2021
224 keer bekeken 2 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Sinds kort maait een in publiek-private samenwerking ontwikkelde waterstoftrekker de watergangen van waterschap Vechtstromen. Loonbedrijf Fuhler uit Emmen maait sinds 5 jaren zo’n 1200km watergang voor het waterschap. Gedurende deze periode zijn beide partijen steeds in gesprek geweest over klimaat neutraler werken. Daarbij kwam ook waterstof als mogelijke brandstof langs als optie voor de trekker/tractor. In goed overleg besloten beide partijen samen ervoor te gaan. De aanschaf van deze trekker is zonder enige vorm van subsidies gedaan. Door de jarenlange contacten en gesprekken tussen ondernemer en waterschap heeft de ondernemer de knoop doorgehakt en deze investering gedaan. Het waterschap krijgt voor de tijd en het samen nadenken de inzet van de 1e waterstoftrekker voor de waterschappen terug. Waterstof heeft van zichzelf een groen karakter en draagt bij aan een duurzamer Nederland door minder CO2 (koolstofdioxide) en minder NOx (stikstofoxide) uit te stoten. Bestaande trekkers/tractoren kunnen eenvoudig geschikt gemaakt worden voor rijden op waterstof waardoor de waterstoftrekker ook bij andere waterschappen kan worden ontwikkeld en ingezet. Een toekomstgericht en milieuvriendelijk alternatief voor bestaande praktijken. Ook de economische haalbaarheid zal verder alleen maar toenemen.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

In de energietransitie komt waterstof steeds meer in beeld vanwege het CO2 vraagstuk en de zeer beperkte mogelijkheden in het huidige gasnetwerk en -productie. Door de trekkers/tractoren, onmisbaar voor waterveiligheid, bij het maaien van de watergangen op watergas te laten rijden, is er een milieuvriendelijk alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Waterstof levert daarmee een duurzame bijdrage aan de groeiende energiebehoefte in Nederland en een belangrijke vermindering in uitstoot van CO2 en NOx. Door teveel CO2 uitstoot verslechtert de klimaatverandering. Het waterschap ondervindt aan den lijve de vele veranderingen en investeringen die noodzakelijk zijn voor klimaatadaptatie, waterstof is zo een mitigerende maatregel.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Naast waterstof als brandstof is het extra vernieuwende dat bestaande trekkers/tractoren slechts minimaal omgebouwd hoeven te worden voor waterstof. In dit geval is er op het dak van de trekker/tractor een vijftal extra tanks gebouwd. Bij extra zwaar werk kan diesel bijgemengd worden in de brandstof. Waterstof en het gebruik van waterstof zal zich blijven doorontwikkelen, met name de komende jaren zal het snel gaan, is de verwachting. Zowel de ondernemer als het waterschap hebben hun nek uitgestoken. Vijf jaar vasthoudendheid is beloond met een prachtige, innovatieve trekker/tractor.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het bestaande wagenpark, zoals trekkers/tractoren, kan eenvoudig aangepast worden hetgeen goedkoper is dan een vernieuwd wagenpark aanschaffen op stroom met vele, zware, accu’s in trekkers/tractoren op (natte) schouwpaden. Daarnaast levert het gebruik van waterstof vooral een bijdrage aan een duurzamere toekomst. Doordat er steeds meer waterstof gebruikt zal worden, neemt de vraag toe waardoor het uiteindelijk betaalbaar gaat worden voor iedereen. Daarnaast is het voordeel van een waterstoftrekker t.o.v. een trekker op stroom, dat het bijladen met waterstof erg snel kan (in nog geen vijf minuten) en de waterstof kan mee naar het veld. Dit levert veel gemak op aan de gebruikerskant.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De innovatie van de waterstoftrekker levert met name een bijdrage aan de vermindering van de CO2-footprint en NOx. Hierdoor is de waterstoftrekker duurzaam, gericht op de toekomst en milieuvriendelijk. De waterstof wordt in cilinders aangeleverd waardoor het tanken dichtbij de werklocatie kan gebeuren en de trekker niet nodeloos heen en weer hoeft te rijden voor brandstof. Door de toenemende vraag zal de toegankelijkheid en het gebruik voor iedereen toenemen en daardoor meewerken aan klimaatneutrale vervoersoplossingen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

De totstandkoming van deze 1e waterstoftrekker voor de waterschappen kon alleen tot stand komen in nauwe publiek-private samenwerking tussen waterschap Vechtstromen en loonbedrijf Fuhler. Fuhler werkt al een aantal jaren voor en met het waterschap samen. Inmiddels maaien ze 1200km watergang. Door de jaren heen is er contact geweest tussen de gebiedsbeheerder en de ondernemer over diverse innovaties. Doordat het wederzijds vertrouwen er altijd is geweest, heeft de ondernemer de stap durven zetten om moeite te doen een eerste waterstoftrekker aan te schaffen en ermee te gaan maaien in het buitengebied voor een goede waterveiligheid.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

De bedenkers van dit idee zijn Jan Hesselink, gebiedsbeheerder waterschap Vechtstromen en 
Berend Snoek, projectleider bij Fuhler.

RTV Oost

Primeur: Waterschap Vechtstromen eerste die maait op waterstof - RTV Oost
RTV Drenthe
Drenthe is sinds vandaag een trekker op waterstof rijker - RTV Drenthe
De Stentor
Primeur in het Vechtdal: hier wordt gemaaid met deze bijzondere trekker | Vechtdal | destentor.nl


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Waterschap Vechtstromen - buitendienst

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:21

hallo Marga, wat levert het op in CO2 reductie?

M.Sc. Ghada Sukkar
29 sep. 2021 om 16.29

Archiveerder 2

29-07-22 om 13:22

@M.Sc. Ghada Sukkar

Hallo. We moesten even geduld oefenen voor het antwoord, maar dat is binnen:
Er is een besparing van ca 70 procent ten opzichte van normale diesel 

Marga Oosterveld
5 okt. 2021 om 17.26

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen