VisKringloop Wieringermeer

29-09-2021
294 keer bekeken 0 reacties

BESCHRIJVING

Geef een korte en duidelijke beschrijving.

In het project VisKringloop in de Wieringermeer heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in samenwerking met Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Vattenfall en de gemeente Hollands Kroon een multifunctioneel gebied aangelegd waarin de doelstellingen vanuit het Waddenfonds en de Kaderrichtlijn Water (schoon water en bereikbaar voor migrerende vissen) samen komen met de doelstellingen openwatercompensatie, uitbreiding Natuur Netwerk Nederland en openlucht recreatie. Door gebruikmaking van diverse subsidie- en financieringsstromen is door het ontwerp van Hosper met Kunst uit Natuur een schitterend leefgebied voor vissen ontstaan van ruim 17 hectare, waarvan de recreant kan genieten via het provinciaal wandelnetwerk en de uitzichttoren. Door de ligging tegen het Robbenoordbos is de impact van de natuur in dit gebied op de agrarische activiteit in de rest van de Wieringermeer zeer beperkt. Door het toepassen van twee vishevels, een onderwatercamera die passerende vissen in de hevel herkent op soort en aantal én het gebruik van diverse onderwatersubstraten voor vissen, zijn diverse innovaties toegepast die de komende jaren worden gemonitord op de effectiviteit, waardoor we toekomstige natuurvriendelijke oevers en watergebieden nog beter kunnen inrichten.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Door de aanleg van stuwen en gemalen is de vismigratie tussen zoet en zout water vrijwel onmogelijk geworden. De VisKringloop maakt deze vismigratie weer mogelijk tussen de Waddenzee en het polderwater van de Wieringermeer en verbetert daarmee de waterkwaliteit in de Wieringermeer.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

In plaats van natuurvriendelijke oevers is een gebied van 17 hectare in de Wieringermeer ingericht als opgroei- en leefgebied voor vissen. Door middel van twee vishevels is het gebied verbonden met het polderwater, zodat de vissen op elk gewenst naar binnen en buiten kunnen trekken. Het gebied is multifunctioneel ingericht naast de doelstellingen voor de vissen, met voor de natuur een bosrand, voor de recreatie een openbaar wandelpad en uitkijktoren én watercompensatie voor de windmolens. Bij de vishevel is een onderwatercamera met intelligente software geplaatst om de vismigratie te kunnen volgen (soort en aantal).


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Door gebruikmaking van subsidies (Waddenfonds en Provincie) en private financiering (Vattenfall) zijn de investeringen voor het hoogheemraadschap beperkt gebleven. Daarnaast is de uitkomende zandgrond verkocht aan de aannemer en de bovengrond gebruikt voor de naastgelegen dijkversterking (werk met werk). Hiermee is het hele project voor slechts € 600.000 gerealiseerd (incl. grondaankoop).


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

Door  een kleine vacuümpomp wordt de vishevel in werking gesteld. Deze hoeft niet continu te werken, waardoor met weinig energie de hevel wel continu werkt. Door in de planfase al na te denken over de grondafzet zijn kosten en transportbewegingen beperkt gebleven. De toename van aantal en soorten onderwaterplanten en vissen in de VisKringloop zal de waterkwaliteit in de Wieringermeer verbeteren. Daarnaast is het onderhoud van dit gebied vele malen goedkoper dan het beheer en onderhoud van vergelijkbaar 20 km natuurvriendelijke oevers.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Samen met de gemeente is de locatie gekozen. Vattenfall en Staatsbosbeheer zijn benaderd om de doelstellingen gezamenlijk op te pakken. Voor de grondpositie en financiering is de provincie benaderd en met een kavelruil door Stivas is het eigendom geregeld. Voor het ontwerp heeft HHNK het ontwerpbureau Hosper en Kunst Uit Natuur gevraagd.  Vanuit de recreatiewens van de gemeente is voor de financiering de provincie benaderd om de uitkijktoren en wandelpad mogelijk te maken. Het hoogheemraadschap heeft zorggedragen voor de aanleg van alle voorzieningen en die vervolgens aan partijen overgedragen. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer (bosrand), gemeente (wandelpad en toren) en HHNK (water).


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

In de volgende drie linkjes vindt u meer informatie in een vlog, een film over de aanleg en een animatie over de werking van de vishevels.


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen