Noria Sustainable Innovators: de CanalCleaner

30-09-2021
280 keer bekeken 0 reacties

Noria is een bedrijf dat duurzame methoden en technieken ontwikkelt om plastic afval dichtbij de bron uit het water te verwijderen. Bij onze oplossing wordt gekeken naar de invloed van natuurlijke omstandigheden zoals stroming van het water en de wind op het gedrag van plastic.


Geef een korte en duidelijke beschrijving.

Noria is een bedrijf dat duurzame methoden en technieken ontwikkelt om plastic afval dichtbij de bron uit het water te verwijderen. Bij onze oplossing wordt gekeken naar de invloed van natuurlijke omstandigheden zoals stroming van het water en de wind op het gedrag van plastic. Door de locatie te selecteren waar het plastic op natuurlijke wijze naartoe drijft werken we samen met de natuur en kan het afvalprobleem op een duurzame en betaalbare manier worden aangepakt. De plekken waar het plastic zich op natuurlijke wijze ophoopt noemen we plastic hotspots. Op deze hotspots wordt de CanalCleaner in het water geplaatst. Door deze op de juiste manier te positioneren en gebruik te maken van lange drijfarmen, zorgen we ervoor dat het plastic afval door wind en stroming naar de schroef geleid wordt. De schroef draait periodiek om het voor de schroef verzamelde plastic te verwijderen. Bij het draaien schept de schroef het plastic afval uit het water en transporteert deze naar de kern, waar het wordt opgeslagen. Door samen te werken met de natuur en het plastic dichtbij de bron te verwijderen, kan worden voorkomen dat schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Dit is mede omdat dicht bij de bron het afbraakproces van macro naar microplastics nog niet heeft plaatsgevonden.


Geef onder punt 1 t/m 6 duidelijk aan wat de toegevoegde waarde is van jouw inzending. Bekijk de criteria waarop de jury van de Waterinnovatieprijs de inzendingen toetst.


Beschrijf kort voor welk probleem of voor welke uitdaging jouw project een oplossing biedt en op welke manier.

Wereldwijd eindigt er elke minuut ongeveer 1 vrachtwagenlading aan plastic afval in ons water. Dat is 8 miljoen ton plastic afval per jaar. Naar schatting gaat er via de Nederlandse rivieren jaarlijks meer dan 3 miljoen kilo plastic afval naar de Noordzee. Het plastic afval kan men onderbrengen in verschillende categorieën: Macro-, meso-, micro- en nano plastics, welke een aanduiding zijn voor de grootte van de deeltjes plastic. Door bijvoorbeeld blootstelling van het plastic aan Uv-straling en het langdurig in het water liggen breken de relatief grote macro plastics langzaam af tot steeds kleinere stukjes en worden daarmee steeds moeilijker te verwijderen. Het heeft een negatieve invloed op het ecosysteem en de daarin levende organismen.


Is jouw inzending vernieuwend en origineel ten opzichte van het bestaande aanbod? Steek jij jouw nek uit? Is er sprake van doorontwikkeling en vasthoudendheid? 

Recent onderzoek wijst uit dat een zeer groot deel van de plastics uit de steden met name in onze rivieren eindigt. Slechts 1% van het macroplastic gaat direct van de stad naar de zee. Wij proberen met onze innovatie het probleem daarom zo dicht mogelijk bij de bron aan te pakken en daarmee de schadelijke effecten van het afval wanneer het in het water blijft liggen te verkleinen. Daarnaast hebben we de 3R-methode ontwikkeld; Research, Remove en Recycle.  Door eerst te onderzoeken waar op natuurlijke wijze plastic hotspots ontstaan, kunnen we het plastic zo makkelijk, goedkoop en duurzaam mogelijk uit het water verwijderen. Onze vangsystemen zoals de CanalCleaner worden op natuurlijke energie (water, wind of zon) aangedreven.


Is jouw inzending kostenefficiënt en levert het een concrete besparing op? Heb je eventueel een business case?

Het systeem de CanalCleaner is zo ontworpen dat deze zo weinig mogelijk energie gebruikt. Ten opzichte van huidige methoden, zoals het gebruik van werkboten en technieken die gebruikmaken van perslucht, is een kostenvergelijking gemaakt voor de business case. Uit deze business case blijkt dat de CanalCleaner, ingezet op de uit onderzoek naar voren komende hotspots uit de 3R-methode, een factor 10 tot 20 keer meer kostenefficiënt is ten opzichte van deze oplossingen.


In hoeverre draagt de innovatie bij aan een duurzamer Nederland? Is de innovatie duurzaam, toekomstgericht en milieuvriendelijk? In hoeverre wordt de CO2-footprint van de innovatie klein gehouden?

De CanalCleaner werkt geheel autonoom, waarbij de energie voor het draaien van de schroef wordt geproduceerd met een zonnecel op het systeem. Door het slimme ontwerp en actieve inzet is de CanalCleaner een zeer energiearme oplossing. Het verwijderde plastic wordt geanalyseerd en waar mogelijk gerecycled tot nieuwe producten. Een van onze eerste gerecyclede producten is een grijper, waarmee vrijwilligers afval van de straat kunnen verwijderen.


Is jouw inzending een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking? Ben jij in gezamenlijkheid tot dit resultaat gekomen? In hoeverre is samengewerkt met partners en is gebruikgemaakt van participatie? 

Het concept van de CanalCleaner is in samenwerking met studenten aan de TU Delft bedacht en opgezet. Vervolgens is deze binnen het bedrijf verder ontwikkeld. De testen van het systeem worden uitgevoerd met verschillende klanten en samenwerkingspartners. Wij zijn gestart met succesvolle testen in gecontroleerde (lab)omgeving bij Flood Proof Holland (VP Delta). Aansluitende zijn er haventesten uitgevoerd met positieve uitkomsten in samenwerking met Groningen Seaports. Op dit moment ligt de CanalCleaner in de binnenstad van Leeuwarden voor een pilot van 8 weken. Hierbij wordt samengewerkt met gemeente Leeuwarden, de nabijgelegen Stadswerf Leeuwarden, en actieve buurtbewoners.


Upload minimaal 2 foto's van jouw inzending. Deze worden gebruikt voor publicatiedoeleinden over de Waterinnovatieprijs.


Voeg eventuele aanvullende beschrijving toe en/of voeg digitale informatie toe, zoals weblinks, brochures, digitaal foto- en videomateriaal, presentaties, persberichten etc.

Website:
www.noria.earth
LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/noriasustainableinnovators
Artikel & video in de Leeuwarder courant:
https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Grote-schroef-moet-zorgen-voor-schone-grachten-27043628.html


Vul hier de naam of namen in van de inzenders van het idee. Deze zal vermeld worden bij het idee. 

Noria - Sustainable Innovators

Afbeeldingen

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen