Idee ontvangen per email

23-06-2021
216 keer bekeken 0 reacties

De onderstaande email ontving ik op de sluitingsdag. Aangezien er een (globaal) concept in staat beschreven, leek het me goed om hem als idee toe te voegen. Mvg, Bart

---

Geachte heer  Bergmans,

Wij willen graag aanhaken bij de chalence die de STOWA organiseert mbt het verbeteren van de waterkwaliteit in aquathermie -installaties.

Ik realiseer me dat we te laat zijn voor deelname aan de prijsvraag, maar de focus van het Warmtebedrijf Muiderberg bv ligt op de ontwikkeling van een totaal concept op een locatie aan het IJmeer. Wij delen onze kennis graag, in wat voor vorm dan ook.

De stand van zaken in ons Aquathermie project:

In Muiderberg is de energie coöperatie Wattnu gestart met de aanleg van een warmtenet in het dorp van ca 1200 bestaande woningen.

De eerste 400 m warmteleiding wordt in augustus opgeleverd.

Voor de benodigde warmte opwek centrale is een locatie aan het IJmeer geselecteerd (naast de Hollandse brug)

Wij zijn nu in de ontwerpfase beland waarbij we naast aquathermie gebruik gaan maken van een WKO, PV en PVT velden (10.000 panelen) en warmte buffers bovengronds.

In onze voorlopig ontwerp wordt gerekend met een totale warmtevraag van 60TJ waarvan de helft uit de WKO gewonnen wordt.

De opwek vanuit het oppervlakte water komt dan neer op 30TJ per jaar. Dat betekent dat we in de 4 warmste maanden de warmtewisselaars voeden met ca 150 kuub oppervlakte water per uur.

Wij werken nu tekeningen uit van een pomphuis met warmtewisselaars en een backup/piek voorziening met elektrisch aangedreven warmtepompen.

De filters die voor deze installatie nodig zijn filteren in ieder geval

  1. grof vuil en grotere delen
  2. zichtbare organische delen
  3. algen die aangroei op de platenwisselaars veroorzaken.

Als extra filterstappen gaan we onderzoeken of we 1 of meer biologische filters kunnen bouwen om het te lozen water schoner terug te brengen in het IJmeer als het ingenomen wordt.

Als start bieden wij Rijkswaterstaat en het Waterschap aan om een meetstation in te bouwen waar 365 dagen per jaar de waterkwaliteit gemonitord wordt.

RWS doet dit onderzoek slechts steekproef gewijs. Wij kunnen op uur basis een jaar rond de volgende gegevens bijhouden:

  1. C  Koolstof
  2. N  Stikstof
  3. P  Phosfor
  4. Temp
  5. Zoutgehalte
  6. Zuurstofgehalte

Op basis van de metingen kunnen we de CNP ratio van het IJmeer  (en Gooimeer) proberen te verbeteren.

Ons plan is nu om een biologisch filter op basis van houtsnippers te bouwen om fosfaten (P) te filteren.

De precieze specificaties houden we nu nog even voor ons omdat het Wageningse bedrijf dat ons helpt de mogelijkheid onderzoekt om patenten aan te vragen.

Met de gedachte in het achterhoofd dat er langs het IJmeer en Gooimeer wellicht enkele honderden aquathermie installaties worden opgericht maakt dat de schaal waarop wij werken voldoende impact zal hebben op het daadwerkelijk verbeteren van de waterkwaliteit. Wij hebben ruimte om verschillende typen installaties te bouwen en te testen.

Als u geïnteresseerd bent in het onderzoek en ontwikkelaanbod van het Wageningse bedrijf, gespecialiseerd in oa viskweek technieken, hoor ik dat graag.

Deze week ontvangen wij een whitepaper met studieresultaten.

Mijn vraag is hoe we de samenwerking met STOWA, waterschappen en Rijkswaterstaat verder kunnen organiseren.

Met vriendelijke groet,

 

Hette Zijlstra

Directeur Warmtebedrijf Muiderberg bv

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen