Aquathermie tot de macht 4 = AT^4

Winnovatie Het Waterschapshuis 21-06-2021
206 keer bekeken 2 reacties

In stedelijk gebied hebben we oppervlaktewater en rioolwater. Beide willen we dat ze een optimale toegevoegde waarde leveren aan de lokale omgeving.

Dat kan met Aquathermie in het quadraad waarbij warmte gewonnen wordt uit beide stromen en beide stromen optimaal gezuiverd en ingezet in het watersysteem.

De toepassing van aquathermie wordt beperkt doordat er doorstroomd water of een groot wateroppervlak moet zijn. Door echter een combinatie met lokale rioolwaterzuivering te maken kan dit probleem worden opgeheven en hebben we AT^2

Ook kan het afvalwater in de winter als warmtebron dienen en kan ook de warmtewisseling in de winter ingezet worden en is geen koppeling met bodemopslag noodzakelijk . Dit is AT^3

 Het schoongemaakte rioolwater zorgt weer lokaal voor voorkomen van lokale droogte, verbetering leefklimaat, en de totale kwaliteitsverbetering van het water voor meer biodiversiteit, oppervlaktewater met recreatiewaarde. Zo komen we met deze vitaliteitstoename tot aquathermie tot de macht 4 ofwel AT^4.  Dit natuurlijk naast natuurlijk de winst in CO2 van aquathermie^1.

Basaal bestaat de unit uit een lokale afvalwaterzuivering (LAZ) met effluent P is 1 mg/l (eLAZ), P verwijderingsreactor (PVR) naar P <  0,2 mg/l, een warmtewisselaar en een pomp voor het rioolwater (RW) en het oppervlaktewater (OW)

De Configuratie is dan als volgt:

Lente/Herfst: RW-LAZ – eLAZ+OW-ww-PVR

Zomer bij koelbehoefte RW-LAZ – PVR ; OW-ww-PVR

Winter: RW: LAZ – ww – PVR (geen OW behandeling)

Fosfaat verwijderingstechnieken die effluent polishen en vergaande fosfaatverwijdering oppervlakte water beide kunnen zijn:

  • Flocculatie met zandfiltratie
  • Helofytenfilters  
  • Nutreact

Mooie beloftevolle lokale afvalwaterzuiveringstechnieken zijn:

  • Bezinking met biorotor
  • Kassensysteem Koningshoeve
  • Nereda package unit
  • CoRe

Wat de beste combi is hangt af van RWA/dwa en in hoeverre je alles wilt zuiveren of deel en of je nog deelafvoer naar rwzi wilt. Hiervan zou je net zo als de aquathermiladder een beslisboom systeem maken. Dat zou ik met de technologieontwikkelaars van deze systemen graag opzetten.

De gemiddelde warmte vraag per inwoner is 4 maal kleiner dan 5o temperatuur verschil van het gebruikte rioolwater. Rioolwater kan daarmee ook in de winter aan de warmtevraag per inwoner voorzien en je maakt de koppeling met oppervlaktewater voor de extra behandelstap en de koelcapaciteit in de zomer.  Voor de benodigde koelcapaciteit in de zomer bij een verdamping van 2 mm per dag heb je circa 1m2 oppervlaktewater per inwoner nodig en verdampt er 2 liter per inwoner. Het oppervlaktewater krijgt daarmee een blijvende afvoer en heeft geen last meer van verdroging.  Om de koelcapaciteit van het oppervlaktewater te vergroten, om neg ecologische effecten te voorkomen, kunnen nog extra maatregelen genomen worden als beschaduwing of extra verdampcapaciteit, door waterplanten of fonteinen.  

Afbeeldingen

2  reacties

Archiveerder 3

29-07-22 om 13:08

Bart Bergmans

Beste Etteke,

Allereerst dank voor het indienen van jouw idee!

De challenge is nu gesloten. Er zijn in totaal 16 ideeën ingediend. In de komende weken zal de jury alle ideeën zorgvuldig beoordelen, aan de hand van de criteria die te vinden zijn in de challenge-beschrijving. 

Op dinsdag 6 juli worden de prijswinnaars bekend gemaakt. We willen op diezelfde middag graag bij de drie prijswinnaars langs gaan om de prijzen te overhandigen. Daarom vragen we je om de middag van 6 juli alvast vrij te houden.

Met hartelijke groeten,

Bart Bergmans

challenge manager

24 jun. 2021 om 10.08

Archiveerder 3

29-07-22 om 13:08

projectgroep PHA2USE

Hoi Bart.. Nederland is groot hoor: bij 3 mensen op bezoek op 1 middag kan een flinke uitdaging worden.

6 juli ga ik mijn dochter verhuizen en kan je me ergen tussen Wemeldinge en Wageningen treffen😉

24 jun. 2021 om 17.10

READAR | Gebouwinformatie en mutatiesignalering uit luchtfoto's

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

033-4603100

winnovatie@hetwaterschapshuis.nl 

 

 

Cookie-instellingen